เร่งผลักดัน สมุนไพรไทย-ฟ้าทะลายโจร ขึ้นแท่น Soft Power อวดต่างชาติ

เร่งผลักดัน สมุนไพรไทย-ฟ้าทะลายโจร ขึ้นแท่น Soft Power อวดต่างชาติ

ข่าวแจ้งว่า สภาเภสัชกรรม โดยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกันจัดเสวนาวิชาการ เพื่อถอดบทเรียนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากฟ้าทะลายโจรจากประสบการณ์ในไทยและต่างประเทศ ในหัวข้อ “Lesson Learned from Development of Andrographis paniculata Health Products” ในวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค.นี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่

รศ.ภก.ชาลี ทองเรือง ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวว่า เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อเสนอประเด็นการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่หลากหลายออกสู่ตลาด โดยการเสวนาครั้งนี้ มีผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการวิจัยสู่การปฏิบัติจากหน่วยงานที่หลากหลาย

ทั้งภาคนโยบาย อย่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หน่วยทุนวิจัย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. รวมถึงนักวิจัย ผู้ประกอบการและประชาชนด้วย ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในการวิจัยและใช้ฟ้าทะลายโจร เป็นกูรูตัวจริงที่อยู่ในวงการสมุนไพร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นบนความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ที่มีประสบการณ์การวิจัยฟ้าทะลายโจร และยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรท่านอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ  เรียกได้ว่า เป็นเสียงจริงในแวดวงฟ้าทะลายโจร ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว การพัฒนาตำรับให้มีคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ศักยภาพของฟ้าทะลายโจร ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

รวมถึงการอัปเดตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมฟ้าทะลายโจรในตลาดโลก ที่ปัจจุบัน มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการอักเสบในโรคข้อเข่าอักเสบและข้อเสื่อม ปรับการทำงานของภูมิคุ้มกันในโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ เช่น ลำไส้แปรปรวน หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง รวมถึงการใช้ภายนอกในกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ นอกเหนือจากหวัดและภูมิแพ้ที่มีจำหน่ายอยู่ในอดีต แต่ที่จะเป็นไฮไลต์ของการประชุมคือ การระดมสมอง ของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอประเด็นการวิจัยต่อภาคนโยบายต่อไป

“ในขณะที่ประเทศกำลังพูดถึง Soft Power กันอย่างกว้างขวาง ในส่วนของสมุนไพรเอง ก็นับว่าเป็น Soft Power หนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจ หากสังเกตให้ดี จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย่าง ยาดม  ยาหม่องสมุนไพรเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆ มีการรีวิวในช่องทางออนไลน์ว่าเป็นหนึ่งในของฝากจากไทย”

“นอกจากนี้ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 มีสื่อต่างประเทศนำเสนอการใช้สมุนไพร โดยเฉพาะ ฟ้าทะลายโจร อย่างกว้างขวาง ทำให้ต่างประเทศ รับรู้ถึงการนำสมุนไพรมาใช้ควบคุมการระบาดของโรค สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรไทย ที่รอการต่อยอดเป็น Soft Power สมุนไพรไทย ก่อเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางของสังคมไทยในระดับนานาชาติ” ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย กล่าว