สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ชู 8 แพลตฟอร์ม ดัน SME และ MSME โต ทุกระดับ

สสว. ส่งระบบบริการ SME ACCESS ชู 8 แพลตฟอร์ม ดัน SME และ MSME โต ทุกระดับ ลดความเหลื่อมล้ำทั่วไทย มั่นใจสร้างการเติบโตต่อเนื่องในปี 2567 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปลายปี 2561 สสว. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มจากการพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาไว้ในที่เดียวกัน รวมถึงได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อให้ตอบโจทย์บริการที่ครอบคลุมความต้องการในการทำธุรกิจของ MSME

กระทั่งในปี 2566 ได้มีการรวบรวมและปรับปรุงบริการ E-service จนมีจำนวนถึง 8 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ 1. SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสเติบโต 2. SME CONNEXT แอปพลิเคชันเพื่อ(น)คนธุรกิจ 3. เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ 4. THAI SME-GP มาตรฐานสนับสนุนให้เอสเอ็มอี เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5. SME Academy 365 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ รวมหลักสูตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้ 6. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) 7. SME COACH รวมที่ปรึกษาและบริการที่ปรึกษาออนไลน์ และ 8. ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และขยายผลการใช้งานระบบบริการ SME ACCESS ทั้ง 8 แพลตฟอร์ม สสว. จึงได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบ ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2566 อาทิ กิจกรรมโรดโชว์ภูมิภาคภายใต้ชื่อ Showcase โต Go 4 ภาค เดินสายนำ SME ACCESS เริ่มตั้งแต่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา ได้สัมผัสพร้อมใช้งานจริง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์กว่า 5,000 คน

กิจกรรม SME Day 2023 รวมพลังโต ณ กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมออนไลน์ไขรหัสโตที่ได้อินฟลูเอนเซอร์เบอร์ต้นๆ ของเมืองไทยอย่าง บี้ เดอะสกา กับมาร์วิน ทวีผล (มาร์วินฟินเฟ่อร์) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงกับบริการ SME ACCESS นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และส่งข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า โดยตรงอีกกว่า 300 กลุ่ม สร้างความตื่นตัวในการใช้งานอย่างเป็นที่น่าพอใจ

ผอ.สสว. เผยต่อถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ใช้งานบริการ SME ACCESS เช่น บริษัท สุขทุกคำ จำกัด ผู้ใช้บริการ SME Coach ทำให้รู้ว่าธุรกิจมีจุดอ่อนด้านไหน โดยคิดว่าบริการนี้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเอสเอ็มอี

หรือเจ้าของแบรนด์ณัฐชนกฝ้ายแพรไหม ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม SME CONNEXT เพื่อรับทราบข่าวสารสดใหม่ ดูรายละเอียดโครงการ กิจกรรม พร้อมใช้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ทำให้มีความพร้อมในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ และสามารถต่อยอดสู่การใช้บริการแพลตฟอร์มอื่นๆ ใน SME ACCESS ได้อีก

ผอ.สสว. เผยถึงยอดการเข้าใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ระบุว่า เว็บไซต์ SME ONE มีผู้ใช้งานรวมกกว่า 646,550 ราย, SME Coach มีผู้เข้ารับบริการปรึกษาเฉลี่ยปีละ 500 ราย, ระบบ BDS (Business Development Service) มีผู้ให้บริการ 332 งานบริการ มีผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้วกว่า 15,988 ราย, Thai SME GP มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 200,000 ราย, ผู้ลงทะเบียน SME ONE ID เข้าระบบรวมกว่า 117,620 ราย, SME Academy 365 มีผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ในปีนี้กว่า 4,526 ราย และ แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ซึ่งเป็นช่องทางหลัก มีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า 60,000 ราย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 สสว. มีแผนการสนับสนุนและสร้างการเติบโตให้แก่ MSME ผ่านระบบให้บริการ SME ACCESS อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานบริการของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ท้ายสุดนี้ ผอ. สสว. ได้ฝากถึงผู้ประกอบการ MSME และ SME รวมถึงประชาชนที่สนใจ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ก็สามารถเข้าถึงบริการ E-service ที่ สสว. พัฒนาขึ้นทุกแพลตฟอร์มทั้งในปัจจุบันและอนาคต