ผลสำรวจชี้ คนไทยมีรายได้เดือนชนเดือน และหมดเงินไปกับ ค่าน้ำมัน-เล่นหวย-ช้อปปิ้งออนไลน์

ผลสำรวจชี้ คนไทยมีรายได้เดือนชนเดือน และหมดเงินไปกับ ค่าน้ำมัน-เล่นหวย-ช้อปปิ้งออนไลน์
ผลสำรวจชี้ คนไทยมีรายได้เดือนชนเดือน และหมดเงินไปกับ ค่าน้ำมัน-เล่นหวย-ช้อปปิ้งออนไลน์

ผลสำรวจชี้ คนไทยมีรายได้เดือนชนเดือน และหมดเงินไปกับ ค่าน้ำมัน-เล่นหวย-ช้อปปิ้งออนไลน์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพโพลล์ โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง “ความเป็นอยู่ของคนไทยในครึ่งปีแรกของปี 66” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,077 คน

ผลการสำรวจระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจชีวิตความเป็นอยู่ในภาพรวมเฉลี่ย 3.07 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เฉลี่ย 4.00 คะแนน ขณะที่ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านค่าครองชีพ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เฉลี่ย 2.03 คะแนน

ส่วนสถานการณ์ทางการเงินในช่วงครึ่งปีแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.1 ระบุว่า มีรายได้แบบเดือนชนเดือน ไม่พอเก็บออม/ยังไม่ได้ออมเลย รองลงมาร้อยละ 26.1 ระบุว่า มีรายได้ไม่เพียงพอต้องหยิบยืม/เงินขาดมือ และร้อยละ 23.8 ระบุว่า มีรายได้เพียงพอ มีเงินออมลดลง/ไม่ได้ตามเป้า ที่เหลือร้อยละ 10.0 ระบุว่า มีรายได้เพียงพอ มีเงินออมตามเป้า

ทั้งนี้ เมื่อถามต่อว่าหมดเงินไปกับเรื่องใดบ้างนอกจากค่าอาหารการกิน พบว่า

  • ร้อยละ 75.6 ระบุว่า หมดเงินไปกับค่าเดินทาง/เติมน้ำมัน/เติมก๊าซ
  • ร้อยละ 33.3 ระบุว่า เสี่ยงโชค/เล่นหวย/ซื้อลอตเตอรี่
  • ร้อยละ 32.5 ระบุว่า ช้อปปิ้งออนไลน์/ซื้อของออนไลน์

สำหรับสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหามากที่สุดเป็นอันดับแรกเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

  • ร้อยละ 49.6 ระบุว่า เรื่องค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพง
  • ร้อยละ 20.7 ระบุว่า เรื่องเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย
  • ร้อยละ 11.1 ระบุว่า เรื่องควบคุมราคาน้ำมัน
ผลสำรวจชี้ คนไทยมีรายได้แบบเดือนชนเดือน
ผลสำรวจชี้ คนไทยมีรายได้แบบเดือนชนเดือน