กทม.จับมือ 4 จังหวัดปริมณฑล ร่วม ‘พัฒนาเมือง’

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง การสัมมนาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า สภากทม.มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาร่วมกับ 4 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงแรมเอเชีย จ.ปทุมธานี ซึ่งนับเป็นครั้งแรก

“จังหวัดปริมณฑลเป็นรอยต่อของกรุงเทพฯ ที่ต้องทำงานร่วมกันทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ผังเมือง การบริการสาธารณะ เช่น ระบบขนส่ง ฯลฯ ที่ต้องพึ่งพากัน แต่ที่ผ่านมาการทำงานของระบบต่างๆ เหล่านี้ ยังมีข้อขัดแย้งกันเรื่องข้อกฎหมายระหว่าง กทม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำให้ไม่สามารถทำงานบูรณาการร่วมกันได้อย่างเต็มที่ เช่น เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ จ.ปริมณฑล แม้ กทม.จะเป็นจังหวัดใกล้เคียง แต่ กทม.ไม่สามารถส่งรถดับเพลิงไปช่วยเหลือได้ หรือกรณีผังเมืองที่ไม่มีการเจรจาร่วมกัน ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวจะนำไปสู่การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู)” นายไพฑูรย์ กล่าว