อาชีพนี้ ตลาดต้องการมาก Cyber Security ผู้พิทักษ์แห่งโลกไซเบอร์ 

อาชีพนี้ ตลาดต้องการมาก Cyber Security ผู้พิทักษ์แห่งโลกไซเบอร์ 

เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการทำงานของผู้คนทั่วโลก ได้ย้ายมาอยู่บนเครือข่ายดิจิทัล ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นในทุกๆ วินาที เป็นสิ่งล่อตาล่อใจจากความพยายามคุกคามและโจมตีของผู้ไม่หวังดี ที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้น อาชีพด้าน Cyber Security จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างสูง

คุณศุภฤกษ์ อิทธิพลานุคุปต์ คือ หนึ่งในผู้ที่กระโจนเข้ามาทำหน้าที่นี้ ตั้งแต่ในช่วงที่เทรนด์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก ศิษย์เก่าคนเก่งจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ของกลุ่มบริษัท ปตท. หนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ปัจจุบัน เขาทำงานในตำแหน่ง Senior IT Security Engineer ของบริษัท PTT Digital ได้สละเวลามาบอกเล่า ถึงภารกิจของทีมงานด้าน Cyber Security ให้ฟังว่า ภารกิจหลักของทีมงานด้าน Cyber Security คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัย

คุณศุภฤกษ์ อิทธิพลานุคุปต์

และสามารถป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่หวังดี หรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึง หรือสามารถบุกรุกมาทำลาย ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของเราไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้ และมีหน้าที่พิทักษ์รักษาข้อมูล รักษาความลับขององค์กร ให้อยู่เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น

คุณศุภฤกษ์ เล่าให้ฟังต่อว่า หนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากพี่ชายที่ทำงานด้านไอที ทำให้มีโอกาสได้จับคอมพิวเตอร์เร็วกว่าเด็กในรุ่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องสนุกมาก ในตอนนั้น ทำให้ชอบเกี่ยวกับไอทีตั้งแต่เด็กๆ เกิดความอยากเรียนรู้ด้านไอที โดยไม่ได้เน้นไปที่การเล่นเกม แต่อยากใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่า

“เริ่มทำงานตั้งแต่สมัยเรียน โดยรับทำเว็บไซต์ เป็นโปรแกรมเมอร์ จนกลายเป็น IT Manager แบบฟรีแลนซ์ ใช้เวลา 3 ปีครึ่งในการเรียนจบปริญญาตรี และได้เริ่มทำงานด้าน Operation ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเริ่มต้นจากการเป็นโปรแกรมเมอร์ ก่อนจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาดูแลงานบริหารจัดการมากขึ้น” คุณศุภฤกษ์ เล่า

และว่า หลังจากทำงานเป็นเวลา 6 ปี รู้สึกว่าได้ใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดแล้ว จึงอยากลองทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจ อยากได้รับความรู้จากคนที่เก่งและมีประสบการณ์ในการดูแลระบบขนาดใหญ่  และอยากจะพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากกว่านี้ จึงได้เข้ามาทำงานที่ PTT Digital ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่และท้าทายมากขึ้น

โดยทีม Cyber Security ที่รับผิดชอบอยู่นี้ มีหน้าที่ดูแล 2 ส่วน คือ 1. Solution Architect คอยศึกษาหาวิธีตรวจจับ ป้องกัน และการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรับมือกับแฮกเกอร์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริษัท และสามารถตอบโจทย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยนำมาให้บริการลูกค้าในรูปแบบของ Service

และ 2. Cyber Security Operations Center (CSOC) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจจับ ตรวจสอบ และยับยั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอดเวลา ทั้งข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ภายในเครือข่ายของบริษัทและบนระบบ Cloud ซึ่งความกดดันและความท้าทายของการทำงานนี้อย่างหนึ่ง คือ นโยบาย Zero Accident ขององค์กร ที่ไม่ต้องการให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

Cyber Security

“อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ประเทศไทยของเราเข้มแข็ง โดยเริ่มจากทำหน้าที่ปกป้องให้องค์กรของเราปลอดภัยมั่นคง เพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง” เจ้าของเรื่องราว บอกอย่างนั้น

ก่อนฝากถึงน้องๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยว่า ขอให้เรียนในสิ่งที่ชอบ ซึ่งต้องตัดสินใจให้เร็วว่าตัวเองชอบอะไร ถ้าตัดสินได้ช้าช่วงเวลาอาจจะกระชั้นชิดเกินไป จนไม่มีเวลาในการวางแผนและเตรียมตัว เพราะฉะนั้น ขอให้ศึกษาความชอบของตัวเอง แม้ว่ามันจะเป็นคำถามที่ตอบได้ยากก็ตาม

ส่วนน้องๆ ที่กำลังจะเริ่มต้นการใช้ชีวิตวัยทำงาน นั้น คิดว่าทุกคนคงหวังอยากทำงานที่ได้เงินเดือนสูงๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้ว แต่อยากให้ไม่ลืมที่จะเริ่มต้นจากการทำงานที่ตัวเองชอบ และเป็นงานที่ช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำ เพื่อที่จะปูพื้นฐานความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชีวิตการทำงานจริง

ก่อนที่จะสมัครงานที่ไหนอยากให้เตรียมตัว ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่จะไปสมัครเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยในการตอบคำถามสำหรับการสัมภาษณ์งาน ควรจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทกับตำแหน่งงานที่สมัครได้ ให้พยายามคิดนำเสนอไอเดียที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาบริษัท สินค้า บริการ ตลอดจนกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

และสุดท้าย ภาษาเป็นสิ่งสำคัญ ทุกวันนี้ทุกอย่างสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของการใช้ภาษา ไม่จำเป็นต้องกลัว ค่อยๆ ใช้ ค่อยๆ ฝึก แล้วก็จะเก่งขึ้นได้เอง