ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยสดใส ปี60เป้า1.3 แสนล.สูงสุดรอบ3ปี

นายกีรติ เสริมประภาศิลป์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เปิดเผยว่า ตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน ขยายตัวอย่างรวดเร็วและสัดส่วนเพิ่มจาก 1-2% เป็น 10% ของการส่งออกรวมของกลุ่มฯ ภายใน 3 ปี โดยเฉพาะกลุ่มซีแอลเอ็มวี ขยายตัวมากสุด เช่น เวียดนาม โดยเป็นผลจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ทำให้ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พักอาศัย โรงแรม และรีสอร์ต ของทุกประเทศ เติบโตอย่างรวดเร็ว

แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่ง คือ สหรัฐฯ สัดส่วน 19.27% มูลค่า 7,300 ล้านบาท รองลงมาคือ ตลาดญี่ปุ่น สัดส่วน 17.7%มูลค่า 6,700 ล้านบาท และตลาดจีน สัดส่วน 6.5% มูลค่า 2,500 ล้านบาท สำหรับภาพรวมส่งออกปี 2560 คาดว่าจะขยายตัว 5% หรือมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงปี 2557

ปัจจัยลบต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย คือ ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าแรงงาน สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้แข่งขันด้านราคาได้ยากขึ้น โดยเฉพาะแข่งขันกับเวียดนาม และมาเลเซีย ทำให้ประเทศจีนหันไปซื้อและย้ายฐานผลิตแทนไทย