เปิด 10 ข้อควรรู้ ติดโซลาร์รูฟท็อป คุ้มไม่คุ้ม ช่วยลดค่าไฟได้จริงไหม

เปิด 10 ข้อควรรู้ ติดโซลาร์รูฟท็อป คุ้มไม่คุ้ม ช่วยลดค่าไฟได้จริงไหม

ในช่วงหน้าร้อน หลายครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว การมองหาพลังงานทางเลือกจึงเป็นความหวังในการช่วยลดค่าไฟฟ้าของแต่ละบ้าน ซึ่งปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจไปที่การติดตั้ง Solar Rooftop(โซลาร์รูฟท็อป) หรือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา 

อย่างไรก็ตาม แม้โซลาร์รูฟท็อปจะได้รับความนิยม แต่การติดตั้งก็หมายถึงการลงทุนอย่างหนึ่ง ดังนั้น เราควรศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เปิด 10 ข้อ คลายสงสัยไว้ดังนี้

1. บ้านของเราเหมาะกับการติดตั้ง Solar Rooftop หรือไม่

 • หากบ้านมีคนอยู่ในช่วงเวลากลางวัน หรือเป็นโฮมออฟฟิศ ร้านค้า ร้านกาแฟ แบบนี้ได้ใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เต็มที่ จึงน่าติดตั้งเพื่อใช้งาน
 • มีการใช้อุปกรณ์ที่กินไฟมาก เช่น แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่

ไฟฟ้าจากโซลาร์ผลิตมาใช้ทันที และนิยมติดตั้งเป็นระบบที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้

2. หลังคาบ้านเราเหมาะกับการติดตั้งหรือไม่

 • บ้านต้องมีโครงสร้างหลังคาแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ไม่มีเงาต้นไม้ใหญ่ หรืออาคารรอบข้างมาบดบังแสงแดด

หลังคามีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา และหันไปทางทิศใต้ จะได้ผลิตไฟได้ดีที่สุด

3. ติดตั้งขนาดเท่าไร จึงจะเหมาะสม

 • การติดตั้งขนาด 3 กิโลวัตต์ เหมาะกับบ้านที่ใช้ แอร์เบอร์ 5 แบบ 1 ดาว 12,000 BTU 2 เครื่อง + ตู้เย็น 12 คิว + หลอดไฟ
 • การติดตั้งขนาด 5 กิโลวัตต์ เหมาะกับบ้านที่ใช้ แอร์เบอร์ 5 แบบ 1 ดาว 12,000 BTU 4 เครื่อง + ตู้เย็น 12 คิว 2 เครื่อง + หลอดไฟ
 • ขนาดที่นิยมติดตั้ง 3, 5, 10 กิโลวัตต์ เลือกได้ตามขนาด/จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้

หากเลือกขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ต้องลงทุนสูงและคืนทุนช้า

4. พื้นที่หลังคาที่ใช้ติดตั้ง ต้องขนาดใหญ่แค่ไหน

 • ใช้พื้นที่ 4-5 ตารางเมตร/1 กิโลวัตต์ที่ติดตั้ง ยกตัวอย่างเช่น ระบบขนาด 3 กิโลวัตต์ ใช้พื้นที่ประมาณ 12-15 ตารางเมตร
 • ลักษณะ/ประเภทกระเบื้องหลังคาแบบต่างๆ ควรแข็งแรงเพียงพอที่จะติดตั้งแผงโซลาร์ได้

หลังคาบ้านส่วนใหญ่มีพื้นที่เพียงพอต่อการติดตั้งอยู่แล้ว

5. เงินลงทุนในการติดตั้งระบบเท่าใด

 • ใช้งบประมาณ 40,000-45,000 บาทต่อ 1 กิโลวัตต์ที่ติดตั้ง มีระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ 6 ปี
 • ควรสอบถามราคาจากผู้ให้บริการติดตั้งหลายรายเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจ
 • เปรียบเทียบบริการหลังการขาย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ประจำปี/การทำความสะอาดแผง/อายุการรับประกันสินค้า

หากลงทุนติดตั้งขนาดที่ใหญ่ขึ้น จะทำให้ค่าลงทุนต่อ 1 กิโลวัตต์ถูกลง

6. ค่าไฟฟ้าที่จะประหยัดได้ และการคืนทุน คิดอย่างไร

 • ยกตัวอย่างระบบขนาด 3 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟได้ประมาณวันละ 12 หน่วย (หรือ 360 หน่วยต่อเดือน) หากราคาค่าไฟการไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท จะประหยัดค่าไฟได้ 1,800 บาทต่อเดือน (หรือปีละ 21,600 บาท)
 • คิดระยะเวลาคืนทุน จากการลงทุน ขนาด 3 กิโลวัตต์ ค่าลงทุนประมาณ 120,000-135,000 บาท ประหยัดได้ปีละ 21,600 บาท ดังนั้น มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี

หากสามารถใช้ไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ได้เต็มกำลังที่ผลิตได้ และใช้แผงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ก็จะคืนทุนได้เร็วขึ้น

7. ราคาต้นทุนไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ตลอดอายุการใช้งาน เป็นเท่าไร

 • ยกตัวอย่างระบบขนาด 3 กิโลวัตต์ หากคิดตลอดอายุระบบ Solar Rooftop 15-20 ปี จะผลิตไฟได้ 360 หน่วย/เดือน x 12 เดือน x 15 ปี = 64,800 หน่วย เมื่อคิดค่าลงทุน 120,000-135,000 บาท จะมีราคาต้นทุนประมาณ 2 บาทต่อหน่วย

ต้นทุนต่อหน่วยข้างต้น ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษารายปี เช่น การล้างแผง การตรวจสอบรายปี อาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอีกประมาณ 10%

8. อยากติดตั้ง ต้องเริ่มอย่างไรดี

 • เลือกผู้ให้บริการติดตั้ง ปัจจุบันมีผู้ให้บริการจำนวนมากราย ทั้งการไฟฟ้า และบริษัทที่ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop
 • การขออนุญาตต่างๆ ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการติดตั้งจะเป็นผู้ดำเนินการให้ด้วย
 • ผู้ให้บริการเข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้ง ออกแบบ และเข้าดำเนินการติดตั้ง โดยทั่วไปใช้เวลาโดยรวมไม่เกิน 1 เดือน

ควรเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ โดยอาจพิจารณาจากประสบการณ์/ผลงานที่ผ่านมา/คุณภาพ การให้บริการ/บริการหลังการขาย/การรับประกันสินค้า

9. จะเลือกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ได้อย่างไร

 • แผง Solar ตรวจสอบตามมาตรฐานที่ได้รับ มอก. 61215 หรือมาตรฐาน IEC 61215 เป็นอย่างน้อย
 • อุปกรณ์ Inverter สามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การรับรองได้ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า
 • ศึกษาเปรียบเทียบการเลือกใช้อุปกรณ์ของผู้ให้บริการติดตั้งแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณา

เราสามารถศึกษาข้อกำหนดการติดตั้ง Solar Rooftop และการเชื่อมต่อระบบของแต่ละการไฟฟ้า ได้จากเว็บไซต์ของ กฟน. กฟภ.

10. การขออนุญาตต่างๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง

 • ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 45 วัน
 • ยื่นแบบติดตั้ง และการขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th)
 • แจ้ง กฟน. กฟภ. ตรวจสอบระบบ และเชื่อมต่อระบบ

โดยทั่วไปผู้ให้บริการติดตั้งจะช่วยดำเนินการเรื่องการขออนุญาตต่างๆ ให้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ


 

ครั้งแรก! กับการรวมตัวกันของสุดยอดฟู้ดกูรูระดับประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางอาหารแบบครบรส ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อิ่ม อร่อย จัดจ้าน ได้ความรู้ แบบถึงรสถึงชาติ ในงาน UPSKILL THAILAND 2023 “ถึงรส ถึงชาติ”

เส้นทางเศรษฐี, ศิลปวัฒนธรรม และ มติชนอคาเดมี ผนึกกำลังนำองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญมาร่วมกันพัฒนาทักษะด้าน “อาหาร” ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยอย่างรอบด้าน เชื่อมโยงถึงกันด้วยกิจกรรม 3 มิติ ได้แก่ Talk, Taste และ Tips ฟังเสวนาจากฟู้ดกูรูระดับประเทศ, ชิมรสชาติอาหารจานเด็ดจากเชฟชื่อดัง และฝึกทำอาหารพร้อมเรียนรู้ทิปส์ต่างๆ กับตัวจริงอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจหรือผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจด้านอาหารได้นำไปประยุกต์ใช้เสริมความแกร่ง ต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

อัปสกิลครบองค์รวม สร้าง Star ให้ Strong พร้อมแข่งขันในธุรกิจอาหารได้อย่างเต็มศักยภาพ ในงาน UPSKILL THAILAND 2023 “ถึงรส ถึงชาติ” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ มติชนอคาเดมี