เปิดเงื่อนไขพันธบัตร “ออมอุ่นใจ” ซื้อผ่านแอปเป๋าตัง วงเงินรวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท

10 พ.ค. 66 นี้ ขายพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมอุ่นใจ” 4 หมื่นล้าน ผ่านแอปเป๋าตัง และ 4 ธนาคาร

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมอุ่นใจ วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท เริ่ม 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ทั้งออนไลน์และผ่าน 4 ธนาคาร ดังนี้

1. พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจ บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยขายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (จัดสรรแบบ First-Come, First-Served) สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ถึง 20 ล้านบาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน โดยจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

2. พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ขายผ่าน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 เปิดจำหน่ายพันธบัตรวงเงิน 25,000 ล้านบาท ให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ช่วงที่ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเป็นพันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served