เปิดทิป เล่าเรื่อง ต่อยอด แบรนด์สินค้า ให้เติบโต จาก กูรูด้านการเล่าเรื่อง

เปิดทิป การเล่าเรื่อง เทคนิคสำคัญ ต่อยอด แบรนด์สินค้า ให้เติบโต จาก กูรูด้านการเล่าเรื่อง

“จงเป็นกระบอกเสียง เพราะเสียง 1 เสียงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้เป็นล้านคน” คำกล่าวของ คุณศรันย์ เย็นปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องสร้างสรรค์ ผู้ก่อตั้ง Founder 56studio, Citizen of Nowhere และ ร้านชำ FLVR Creative Grocery” ที่เปิดให้เห็นถึง พลังของการเล่าเรื่องเพื่อสร้างแบรนด์และสร้างยอดขาย (Brand and Storytelling) ในโครงการ Woman Made Masterclass

โดยคุณศรันย์ ให้แง่คิดว่า แบรนด์ คือ ตัวแทนของความเชื่อของธุรกิจเรา ซึ่งต้องถูกเล่าออกมาเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด โดยการเล่าเรื่องของแบรนด์จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับในโลกการค้าออนไลน์ที่ผู้ประกอบการมีโอกาสสื่อสารแบบ 2 ทางกับลูกค้าน้อยกว่าออฟไลน์

คุณศรันย์ เย็นปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่าเรื่องสร้างสรรค์ ผู้ก่อตั้ง Founder 56studio, Citizen of Nowhere และ ร้านชำ FLVR Creative Grocery”

เมื่อต้องใช้การสื่อสารทางเดียวค่อนข้างมาก การเล่าเรื่องให้เป็นผ่านองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน้าร้าน หรือ ตัวสินค้า จะทำให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องไปอยู่ในเกมการตัดราคา

นอกจากนี้ คุณศรันย์ ยังแนะนำเทคนิคการเล่าเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Elevator Pitch เป็นการอธิบายตัวตนอย่างสั้นที่สุดแต่จับใจที่สุดในระยะเวลาสั้นๆ รวมถึงทฤษฎีการเล่าเรื่องเชิงธุรกิจที่จำเป็นต้องรู้ มี 3 ประการ ได้แก่

1) Be Authentic สื่อสารในแบบที่จริงใจและเป็นตัวเอง

2) In Media Res การเล่าเรื่องที่เริ่มจากเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุด ในแบบที่คนต้องหยุดอ่าน ดู ฟัง

3) Start with Why ที่เริ่มต้นจากคำถามว่า ‘ทำไม’ เพราะถึงแม้จะขายสินค้าเหมือนกัน แต่คำตอบของ Why แต่ละคนจะไม่มีวันเหมือนกัน