ปล่อยสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอี 2 หมื่นล้านดอกเบี้ยแค่ 1%

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีแนวทางประชารัฐ 20,000 ล้านบาทว่า เตรียมตั้งสำนักงานกองทุนฯ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน โดยระยะแรกจะให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีแบงก์)เป็นผู้ดูแล ส่วนรายละเอียดการใช้เงินกองทุน อาทิ การปล่อยกู้ เบื้องต้นจะเสนอให้ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ประมาณ 1% วงเงินไม่เกินรายละ 40 ล้านบาท

นอกจากนี้การปล่อยสินเชื่อจะดำเนินการหลายรูปแบบ อาทิ ปล่อยสินเชื่อโดยตรงมีเอสเอ็มอีแบงก์ปล่อยกู้รายเดียว ปล่อยสินเชื่อ 2 สเตป อาทิ กองทุนฯปล่อยกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์ 1 ล้านบาท และให้ธนาคารปล่อยกู้เองอีก 1 ล้านบาท เพื่อขยายวงเงินให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น