เริ่มวันนี้! ก๊าซหุงต้ม ปรับขึ้น กก.ละ 1 บ. ถัง 15 กก. ขึ้นราคาเป็น 423 บ.

เริ่มวันนี้! ก๊าซหุงต้ม ปรับขึ้น กก.ละ 1 บาท ถัง 15 กก. ขึ้นราคาเป็น 423 บาท

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว วันนี้เป็นวันแรกที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มขึ้นอีก 1 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มขนาด 15 กก. จะปรับราคาจาก 408 บาท ขึ้นเป็น 423 บาทต่อถัง

โดยให้มีผลตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2566 เป็นผลจากราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกผันผวน จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย และความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซแอลพีจีโลก โดยราคาแอลพีจีตลาดโลกปัจจุบันคิดเป็นราคาไทยล่าสุดสูงถึง 543 บาทต่อถัง 15 กก. ส่งให้ภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีแอลพีจี ปัจจุบันติดลบเพิ่มต่อเนื่อง 26 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 46,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

– 19 กุมภาพันธ์ 2566 ติดลบ 45,881 ล้านบาท

– 12 กุมภาพันธ์ 2566 ติดลบ 45,715 ล้านบาท

– 5 กุมภาพันธ์ ติดลบ 45,513 ล้านบาท

ขณะที่เพดานการติดลบของแอลพีจีอยู่ที่ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพบัญชีแอลพีจีด้วยการขึ้นราคาตามกลไกตลาดโลก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กบง. ได้มีการปรับแอลพีจีขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกก. เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 2565 ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ราคา 318 บาท ปรับขึ้นในเดือน เม.ย. 2565 อยู่ที่ 333 บาท เดือนพ.ค. อยู่ที่ 348 บาท เดือนมิ.ย. อยู่ที่ 363 บาท

หลังจากนั้นได้มีมติต่ออายุมาตรการปรับราคาแอลพีจีขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกก. อีก 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 2565 ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. เดือนก.ค. อยู่ที่ 378 บาท เดือนส.ค. อยู่ที่ 393 บาท เดือนก.ย. อยู่ที่ 408 บาท

และเมื่อเดือนต.ค. 2565 กบง. ได้มีมติให้คงราคาก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ไว้ 1 เดือน จะสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2565 เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้น