ครม. ไฟเขียวขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 6 เดือน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 6 เดือน เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมา ซึ่งเห็นว่าการดำเนินการมาตรการนี้ในช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค. 2559 – 28 ก.พ. 2560 ช่วยดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 12.40% สิ่งที่รัฐบาลจะได้กลับมาคือภาษีจากการใช้จ่าย

“จึงขยายเวลาต่อไปอีก 6 เดือน แต่ก็มีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่า การที่คิดว่านักท่องเที่ยวจะเยอะขึ้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่รัฐจะได้เยอะขึ้น เศรษฐกิจสะพัด ภาคบริการภาคธุรกิจจะดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น แต่เงินรายได้อันเกิดจากค่าขอทำวีซ่าจะหาย และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศจะมีภาระมากขึ้นจากการต้องทำสัญลักษณ์ต่างๆ แต่ไม่มีรายได้ ดังนั้นจึงเห็นชอบให้ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เสนอ แต่นายกรัฐมนตรี ขอให้รับข้อสังเกตจากทุกฝ่ายเอาไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไร เพื่อจะหาเงินมาชดเชยเงินรายได้ของกระทรวงการต่างประเทศที่ขาดหายไป ซึ่งประมาณการว่าถ้าดำเนินการครบ 6 เดือน กระทรวงการต่างประเทศจะสูญเสียรายได้ไปประมาณกว่า 7,500 ล้านบาท”โฆษกฯกล่าว