ดีเดย์ 4 ทุ่มคืนนี้(3ก.พ.) เริ่มปิดพื้นที่จราจรห้าแยกลาดพร้าว

นายกิตติ เอกวัลลภ ผอ.กองบริหารงานก่อสร้าง5 ผู้จัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือสัญญาที่1 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ เปิดเผยว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมก่อสร้างทางวิ่งยกระดับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต ตามแนวถนนพหลโยธิน ข้ามทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ เพื่อไปเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เชื่อมต่อไปยังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จตุจักร จึงมีความจำเป็นต้องขอพื้นที่บริเวณเกาะกลางในแนวถนนดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าไปทำการขุดหน้าดิน ตอกเสาเข็มและทำฐานราก บริเวณ 5 แยกลาดพร้าว

กิตติ เอกวัลลภ

“เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านจราจรบริเวณ5แยกลาดพร้าว รฟม. ได้แบ่งพื้นผิวจราจร 5 แยกลาดพร้าวออกเป็น 5 โซน คือโซน1 บริเวณหน้าสวนสมเด็จย่า โซน2 บริเวณเกาะกลางถนนห้าแยกลาดพร้าวช่วงทางข้ามดอนเมืองโทลเวย์ โซน3 บริเวณหัวมุมจตุจักติดกับถนนวิภาวดี โซน4 บริเวณหน้าสวนสาธารณะของสวนจตุจักร และโซน5 บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย”นายกิตติ กล่าว

ลำดับแรกตั้งแต่เวลา 22.00 น. วันที่ 3 ก.พ. เป็นต้นไป รฟม.จะเข้าพื้นที่โซน1 บริเวณสวนสมเด็จย่าก่อน โดยจะกันพื้นที่เกาะกลาง ขาเข้า 1 เลน ขาออก 1 เลน เพื่อขุดหน้าดินตอกเสาเข็มและวางฐานราก คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน หรือประมาณต้นมิ.ย. จะแล้วเสร็จ แต่ยังจะไม่คืนพื้นผิวจราจรทันทีเพราะต้องรอวางโครสร้างราง

จากนั้น วันที่ 10 ก.พ. จะเข้าพื้นที่โซน 5 บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย กันพื้นที่เกาะกลางตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณขาเข้าพหลโยธิจำนวน 2 ช่องทางทำให้ช่องจราจรเหลือเพียง 4 ช่องทาง ขุดหน้าดินการตอกเสาเข็มและวางฐานราก คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 เดือนแล้วเสร็จ และจะแก้ปัญหาจราจรด้วยการเปิด‘รีเวิร์สเลน’หรือช่องทางสวนกลับ แปลงเส้นทางขาออกมาเป็นขาเข้าจำนวน 1 ช่องทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า ระหว่า 06.00-10.00 ของทุกวัน

วันที่ 3 มี.ค. จะเข้าพื้นที่โซน2 บริเวณเกาะกลางถนนห้าแยกลาดพร้าวช่วงทางข้ามดอนเมืองโทลล์เวย์ กันพื้นที่เกาะกลางฝั่งโทลล์เวย์กับสะพานเหล็กของกรุงเทพมหานคร ขาเข้า 1 เลน และขาออก 1 เลน ขุดหน้าดินการตอกเสาเข็มและวางฐานรากคาดว่าใช้เวลา 4 เดือน แก้ปัญหาจราจรด้วยการทำช่องจราจรขาออกเพิ่มอีก 1 ช่องทาง โดยใช้พื้นที่บริเวณที่จอดรถฉุกเฉินของตำรวจบริเวณป้อมจราจรบริเวณถนนวิภาวดี 5แยกลาดพร้าวมาทำเป็นช่องทาง

วันที่ 31 มี.ค. จะเข้าพื้นที่โซน 3 บริเวณหัวมุมจตุจักติดกับถนนวิภาวดี กันพื้นผิวถนนฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและขาออกอีก 2 ช่องทาง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีเกาะกลางจึงต้องใช้ช่องจราจรถึง 3 ช่องทาง เพื่อขุดหน้าดินการตอกเสาเข็มและวางฐานราก คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 6 เดือน ซึ่งยาวกว่าโซนอื่นๆ เนื่องจากต้องรื้อย้ายสาธารณูปโภคด้วย โดยจะแก้ปัญหาจรจาด้วยการเปิดรีเวิร์สเลน 1-2 ช่องทาง แปลงช่องจราจรขาออกมาเป็นขาเข้าในช่วงเช้า

และวันที่ 12 พ.ค. จะเข้าพื้นที่โซน 4 บริเวณประตูเข้าออกสวนสาธารณะของสวนจตุจักร กันพื้นที่ถนนพลโยธิฝั่งขาเข้า 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร เนื่องจากไม่มีเกาะกลางถนน เพื่อขุดหน้าหน้าดินการตอกเสาเข็มและวางฐานราก คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปีเต็ม เนื่องจากต้องรื้อย้ายท่อร้อยสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงบริเวณใต้ดิน ส่วนการแก้ปัญหาจรจานั้นจะรีเวิร์สเลน ด้วยการเพิ่มเลนขาเข้าอีก 1-2 เลน ในช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วน

“รฟม. จะทยอยส่งคืยพื้นที่บริเวณ 5 แยกลาดพร้าวเป็นช่วงๆ โซน 1 จะคืนพื้นที่ปลายปี 2560 โซน2 จะคืนพื้นที่ ก.พ.2561 โซน3 จะคืนพื้นที่ มิ.ย.2561 โซน4 จะคืนพื้นที่ ส.ค.2561 และโซน5 จะคืนพื้นที่ ต้นปี2561 คาดว่าจะคืนพื้นผิวจราจรห้าแยกลาดพร้าวได้ครบทั้ง100 % ในช่วงการก่อสร้างแล้วเสร็จคือประมาณปลายปี 2561”นายกิตติ กล่าว