พิษเก็บภาษีน้ำมันเครื่องบิน ‘นกแอร์-ไทยเเอร์เอเชีย’เพิ่มค่าตั๋ว 150 บาท/คน/เที่ยว

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอให้ปรับขึ้นภาษีสรรพาสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2560 แล้วนั้น สายการบินนกแอร์ (DD) ซึ่งเปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศไทย จึงขอประกาศเก็บภาษีสรรพสามิต (น้ำมัน) ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในอัตรา 150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ ซึ่งจะรวมอยู่ในค่าโดยสารที่แสดงทางหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ด้านสายการบินไทยเเอร์เอเชีย ก็ประกาศปรับราคาจากสาเหตุเดียวกันโดยระบุว่า สายการบินไทยเเอร์เอเชีย(เที่ยวบินรหัส FD) ขอประกาศบวกเพิ่มค่าภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในอัตรา 150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันอากาศยานสำหรับเที่ยวบินในประเทศ คงต้องพิจารณาว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลังจากราคาตั๋วโดยสารปรับตัวสูงขึ้น โดยที่ผ่านมาน้ำมันอากาศยานตลาดรวมเพิ่มขึ้นกว่า 7% ขณะที่ ปตท. เพิ่มขึ้นกว่า 12% ซึ่งเป็นการขยายตัวตามสายการบินต้นทุนต่ำโลว์คอสต์ที่โตขึ้น

ขณะที่การใช้น้ำมันประเภทอื่นๆ ช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ของปี 2559 พบว่า เติบโต 4% ขณะที่ปริมาณขายของ ปตท. เพิ่มขึ้นกว่า 5% โดยปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มเบนซินที่ตลาดรวมขยายตัว 10% ขณะที่ปตท.ขยายตัว 12-13% ดีเซล ตลาดรวมเพิ่มขึ้น 3.5-3.6% ปตท.ก็เพิ่มขึ้นในระดับใกล้เคียงกัน