เชียงคำฮิตปลูก “มันฝรั่ง-ข้าวโพด” พรึ่บหลายตำบล พื้นที่หอมแดงลดฮวบส่งผลราคาพุ่ง

วันที่ 23 มกราคม 2560 ส.อ.สมจิตร ฟูธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา กล่าวว่า ภาพรวมของพื้นที่เกษตรกรของ ต.ร่มเย็น ในปี 2560 นี้ พบว่า พื้นที่เดิมที่เกษตรกรเคยปลูกหอมแดงเป็นประจำนั้น ได้เปลี่ยนมาเป็นการปลูกข้าวโพดและมันอะลูหรือมันฝรั่งกว่าร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ เนื่องจากปีที่ผ่านมาข้าวโพดได้ราคาดี กก.ละไม่ต่ำกว่า 9 บาท ทำให้เกษตรกรจึงหันมาปลูกข้าวโพดกันมากขึ้น รวมทั้งมันฝรั่งนิยมปลูกกันมาก 1-2 ปี มาแล้ว เนื่องจากมีการประกันราคาจากกลุ่มที่นำพันธุ์มาให้ เกษตรกรจึงสนใจปลูกมันฝั่ง ขณะเดียวกันได้ลดพื้นที่การปลูกหอมแดงลง ปรากฏว่าปีนี้หอมแดงราคาสูงตั้งแต่ต้นฤดูกาล จะมีเพียงพื้นที่บางส่วนที่ปลูกหอมแดงไว้บริโภคซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2560

ด้านนางศรีประภา มีสุข รองนายก อบต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา กล่าวว่า ในพื้นที่ ต.แม่ลาว ทุกหมู่บ้านมีการปลูกมันฝรั่งทั้งหมด เนื่องจากมีกลุ่มทุนจากบริษัทเอกชนรายใหญ่ระดับประเทศ และทุนใหญ่จากประเทศมาเลย์เชีย นำสายพันธุ์มันฝรั่งมาให้ปลูกและรับซื้อผลผลิตกลับคืนเพื่อนำไปแปรรูปเป็นมันฝรั่งทอดหรือทำประโยชน์ด้านอื่น เนื่องจากมีการประกันราคาจากกลุ่มทุน ทำให้เกษตรกรจึงนิยมปลูกกันมาก แต่เรื่องสารเคมีก็ต้องยอมรับและเกษตรกรระมัดระวังการใช้สารเคมีพอสมควร เพราะมันฝรั่งมีเปลือกบางหนอนและศัตรูพืชชอบ จำเป็นต้องใช้สารเคมีควบคุม

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์