สสว. จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลงนาม MOU ผลักดันสิทธิประโยชน์ SME เดินหน้าใช้ตรา “SME ชัวร์”

สสว. จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลงนาม MOU ผลักดันสิทธิประโยชน์ SME เดินหน้าใช้ตรา “SME ชัวร์” หนุน SME-STATRUP สร้าง SME ECOSYSTEM พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ SME ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา พารากอน วันนี้ – 7 กันยายน 2565

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า นโยบายสำคัญ ในปี 2565 ที่ สสว. เร่งดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อช่วยพลิกฟื้นธุรกิจของผู้ประกอบการให้เดินหน้าต่อได้ รวมถึงสร้างเอสเอ็มอีรายใหม่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเอสเอ็มอีให้ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภค โดย สสว. เตรียมเดินหน้าในการใช้ตราสัญลักษณ์ “SME ชัวร์” ซึ่งร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า กิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นสมาชิกของ สสว. และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ของ สสว. เพื่อเป็นการสนับสนุน เสริมสร้างขีดความสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เอสเอ็มอี ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า การจัดหาสิทธิประโยชน์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่เอสเอ็มอีและวิสาหกิจรายย่อย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและเพิ่มยอดขายในส่วนพื้นที่ของการจัดงาน เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

โดยตระหนักถึงเอสเอ็มอีรายย่อยกว่า 100 ราย ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อรักษาการจ้างงาน เอื้อให้ธุรกิจฟื้นกิจการอย่างรวดเร็ว และไม่กระทบศักยภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว ภายใต้ความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์ด้วยการติดตราสัญลักษณ์ “SME ชัวร์” ที่ชั้นวางจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองความเป็นเอสเอ็มอี จาก สสว. ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงผู้ที่วางขายสินค้าในห้างค้าปลีกอยู่แล้ว เพื่อจูงใจและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ทันทีว่าได้อุดหนุนสินค้าของเอสเอ็มอีไทย ช่วยเพิ่มจำนวนเอสเอ็มอีรายใหม่ในธุรกิจค้าปลีกให้มากขึ้น มีช่องทางการจัดจำหน่ายและยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนเอสเอ็มอีที่ขายสินค้าในห้างค้าปลีกอยู่แล้ว ก็มีโอกาสในการขยายตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กลุ่มตลาด CLMV ตลาดประเทศจีน และกลุ่มประเทศต่างๆ อีกด้วย

“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ คือ สิทธิประโยชน์ที่ สสว. ร่วมกับผู้ประกอบการค้าปลีกที่ติดตราสัญลักษณ์ “SME ชัวร์” ที่ชั้นวางจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองความเป็นเอสเอ็มอีจาก สสว. ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ๆ รวมถึงผู้ที่วางขายสินค้าในห้างค้าปลีกอยู่แล้ว เพื่อจูงใจและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ทันทีว่าได้อุดหนุนสินค้าของเอสเอ็มอีไทย ที่สำคัญ เดอะมอลล์ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME ONE ID โดยให้เครดิตเทอมดังนี้คือ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้เครดิตเทอม 15 วัน ส่วนนิติบุคคล ให้เครดิตเทอม 30 วัน นอกจากนั้น สสว. ยังได้วางแผนต่อยอดความช่วยเหลือ โดยจะนำเสนอมาตรการ “ช้อป SME มีคืน” ต่อรัฐบาลภายในปีนี้ แนวคิดเบื้องต้นจะกำหนดให้ผู้ที่ซื้อสินค้า “SME ชัวร์” วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดและเตรียมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำเสนอบอร์ดบริหาร สสว. และบอร์ดส่งเสริมสสว. ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป” นายวีระพงศ์ กล่าว

นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า กูร์เมต์ มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยมในกลุ่ม เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจรีเทลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการสร้าง SME Ecosystem หรือระบบนิเวศในการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรให้เติบโตได้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญแก่เกษตรกรไทย และชุมชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าท้องถิ่น ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการแข่งขันในเวทีโลก เพื่อตอกย้ำความเป็น WORLD CLASS GOURMET DESTINATION ที่คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์คุณภาพ ของดี ของอร่อย ส่งตรงถึงลูกค้า และด้วยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน กูร์เมต์ มาร์เก็ต โดย บริษัท เดอะมอลล์ กลุ๊ป จำกัด จึงได้จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยต่อยอดให้เอสเอ็มอีพลิกฟื้นธุรกิจ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเปิดตลาดและแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ของไทยออกสู่สายตาชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “SME ชัวร์” รวมกว่า 1,000 รายการ อาทิ แม่แป้นตากใบ ปลากุเลาทอง คัดสรรปลากุเลาสดโดยตรงจากชาวประมง, วิสาหกิจชุมชน พิลาฟาร์มสตูดิโอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรมืออาชีพและเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์, ฮิลไทรบ์ออร์แกนิค ไข่ไก่ฮิลไทรบ์ออร์แกนิค จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติโดยชาวเขา หมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ดอยวาวี จ.เชียงราย,

แม่ศจี ลูกชิ้นปลากราย “แม่ศจี” หนึ่งในสุดยอดเมนุอาหารแนะนำของเมืองปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์, อรักษ เชียงใหม่ ชาเอิร์ลเกรย์ กลิ่นหอมโดดเด่นจากเบอร์กามอตออยล์บริสุทธิ์, ถั่วคุณลุง เสือเคี้ยวนัว ถั่วลายเสือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น GI จังหวัดแม่ฮ่องสอน, Much มะคาเดเมีย ปลูกในสวนร่มเกล้าบนยอดดอย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก, ไร่ทับทิมสยาม กล้วยตากของไร่ทับทิมสยาม จังหวัดเพชรบุรี คัดสรรเฉพาะกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง อบแห้งภายใต้โดม พลังงานแสงอาทิตย์, Gourmet Thai ข้าวตังหน้าหมูหย็อง ข้าวหอมมะลิทอดกรอบ จากกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดอ่างทอง และ ข้าวแต๋นทองอำไพ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ต้นตำรับข้าวแต๋นลำปาง OTOP คัดสรรวัตถุดิบทางการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น ข้าวเหนียวคลุกเคล้าน้ำแตงโมหอมหวาน

และสินค้าอื่นๆ อีกหลายรายการ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สาขาพารากอน