อยากเป็น “หมอฟัน” ต้องทำยังไง ฟัง ทันตแพทย์ ถ่ายทอดประสบการณ์

อยากเป็น “หมอฟัน” ต้องทำยังไง ฟัง ทันตแพทย์ ถ่ายทอดประสบการณ์ 

ทญ.ณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นแรก ที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบัน เธอเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มากว่า 10 ปี วันนี้จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนการสอนทันตแพทย์จากรุ่นสู่รุ่นให้ได้ฟังกัน

“ตั้งแต่เรียนปี 1 ถึงปี 6 นั้น ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาจารย์ จนใกล้ๆ จบปี 6 เราเห็นแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์ที่สอนเรามาโดยตลอด เลยทำให้มีความรู้สึกอยากกลับมาช่วยอาจารย์พัฒนาคณะ สอนน้องๆ รุ่นต่อๆ ไป พัฒนาให้วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต ก้าวหน้าและก้าวไกลไปยิ่งขึ้น ส่วนตัวคิดว่าการสอนหรือการที่เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์น่าจะถ่ายทอดกันไปในรุ่นสู่รุ่น” คุณหมอแพร เริ่มต้นให้ฟัง

และว่า ตั้งแต่กลับมาเป็นอาจารย์ อาจจะด้วยที่วัยของอาจารย์กับนักศึกษาไม่ได้ต่างกันมาก นักศึกษาบางคนก็อาจจะเรียกพี่บ้าง อาจารย์บ้าง พอมีความเป็นพี่หรือมีความสนิทสนมในวัยใกล้เคียงกัน ก็ทำให้นักศึกษาค่อนข้างเข้าหา มีอะไรก็จะเข้ามาปรึกษากันเหมือนพี่คุยกับน้อง หรือเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นรุ่น 1 ของเขาด้วย เป็นรุ่นพี่ มีอะไรก็จะเข้ามาปรึกษาคุยกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ทญ.ณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ

จึงรู้สึกประทับใจที่นักศึกษาแต่ละคน แต่ละรุ่นที่เราเจอในช่วงระยะเวลาการสอน 4-5 ปีที่ผ่านมา แต่ละรุ่นก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเลย ทำให้ได้เจอน้องๆ นักศึกษาที่แตกต่างกันออกไป รู้สึกประทับใจในทุกๆ รุ่นที่ได้สอนเขา และเห็นพัฒนาการหรือความสามารถที่เขาเติบโตไปมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่การจบออกไปเป็นทันตแพทย์ที่ดี ได้เรียนต่อเราก็มีความภูมิใจในตัวน้องๆ

สำหรับเคล็ดลับในการสอนของอาจารย์รุ่นใหม่ คุณหมอแพร บอก ส่วนใหญ่จะพยายามทำตัวเองเข้าไปเป็นเพื่อนเขา เพื่อที่เวลาน้องมีปัญหาหรือติดขัดอะไรจะได้กล้าคุยกล้าเปิดใจกับอาจารย์ได้ง่ายขึ้น ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา แทบจะเป็นทุกอย่างให้น้องๆ ทั้งเพื่อนคุย พี่ ผู้ปกครอง ให้คำปรึกษาแนะนำ พยายามเข้าถึงพวกเขาทุกคน เพื่อให้เขาสามารถปรึกษาและคุยกับเราได้ทุกเรื่อง

ถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับคำแนะนำ น้องๆ ที่อยากเป็น “หมอฟัน” คุณหมอแพร บอกว่า ก่อนอื่นไม่ว่าจะเรียนต่อในสาขาวิชาไหน ส่วนตัวคิดว่า ตัวเราต้องมีความชอบในวิชานั้นๆ อยู่ประมาณหนึ่ง เพราะการเรียนหรือทำอะไรก็ตาม ถ้าต้องเรียนหรือทำอะไรด้วยอย่างไม่มีความสุข อาจจะทำเรื่องนั้นๆ ได้ไม่สำเร็จลุล่วง

ซึ่งในส่วนของน้องๆ ที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าชอบและอยากเข้ามาเรียนทางด้านทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีความพร้อมทั้งศักยภาพและเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยเหลือให้การเรียนน่าสนใจ มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเรียนการสอน ทำให้สามารถฝึกได้ ตั้งแต่ในส่วนของปฏิบัติการ และนำความสามารถตั้งแต่เรียนปฏิบัติการในห้องแล็บ ไปให้การรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ