เช็กวัน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ส.ค. เงินเข้าวันไหน-จ่ายค่าอะไรได้บ้าง

เปิดปฏิทิน เช็กวัน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ส.ค. เงินเข้าวันไหน-จ่ายค่าอะไรได้บ้าง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีกำหนดการและรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วย

  • วงเงินซื้อสินค้า 200 บาท/เดือน ในกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท
  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาท/เดือน ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

เงินส่วนนี้สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอพถุงเงินประชารัฐ ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเงินทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) ประกอบด้วย

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน) หรือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน/เดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาท/เดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเงินทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) ประกอบด้วย

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ) โดยจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2565

“ผู้มีสิทธิสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270- 6400 ในวัน-เวลาราชการ”