ฝาก 100 ลุ้น 5 ล้าน! สลากออมสินพิเศษ 2 ปี เช็กเงื่อนไขเลย

ฝาก 100 ลุ้น 5 ล้าน! สลากออมสินพิเศษ 2 ปี เช็กเงื่อนไขเลย
ฝาก 100 ลุ้น 5 ล้าน! สลากออมสินพิเศษ 2 ปี เช็กเงื่อนไขเลย

ฝาก 100 ลุ้น 5 ล้าน! สลากออมสินพิเศษ 2 ปี เช็กเงื่อนไขเลย

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “สลากออมสินพิเศษ 2 ปี” งวดที่ 220 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

อายุ 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

หน่วยละ 100 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ย 

ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย  0.10  บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.05 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
 • ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

 • ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)
 • ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

การออกรางวัล   

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม) *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก

 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 • รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล 

 • รางวัลที่ 1 ออกรางวัล 1 ครั้ง รางวัลละ 5,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ออกรางวัล 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ออกรางวัล 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 ออกรางวัล 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 ออกรางวัล 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออกรางวัล 1 ครั้ง รางวัลละ 50 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออกรางวัล 1 ครั้ง รางวัลละ 20 บาท

ทั้งนี้ กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ดอกเบี้ยครบอายุ 

ฝากครบ 2 ปี ดอกเบี้ย 0.10 (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี 0.05% ถอนคืนได้รับ 100.10 (บาท)

การออกรางวัล 

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ (Facebook : LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น.