‘การบินไทย’โต้ลือ-ลดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กรบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่กระแสข่าวว่าบริษัทเตรียมเสนอให้บอร์ดการบินไทยปรับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยในอนาคตสายการบินจะไม่จัดหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาทดแทนหากเที่ยวบินไหนพนักงานลาป่วยหรือลาหยุด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสายการบินว่า บริษัทไม่มีแนวคิดในเรื่องดังกล่าว และจะไม่นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมบอร์ดพิจารณา

กนก ทองเผือก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบินไทยยังคงใช้ระเบียบเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานต้อนรับตามระเบียบเดิม ส่วนเรื่องการจัดจำนวนพนักงานที่ให้บริการในแต่ละเที่ยวบินนั้นก็ยังใช้มาตรฐานเดิมคือต้องสอดคล้องกับขนาดของเครื่องบินและจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในแต่ละเที่ยวบิน

“การจัดจำนวนพนักงานต้อนรับในแต่ละเที่ยวบินนั้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เฉลี่ยประมาณ 10-15 คน ต่อเที่ยวบิน แล้วแต่ขนาดของเครื่องบิน หากเครื่องขนาดใหญ่ก็ต้องใช้พนักงานจำนวนมาก เพื่อให้บริการและการดูแลผู้โดยสารทั่วถึงและเป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนกรณีพนักงานคนใดคนหนึ่งลา บริษัทจะต้องจัดหาพนักงานมาทดแทนให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารแน่นอน เพื่อไม่ให้กระทบต่อมาตรฐานการให้บริการ ยืนยันว่าในการประชุมบอร์ดครั้งหน้าคือในวันที่ 18 ม.ค. จะไม่เสนอเรื่องที่เป็นกระแสข่าวให้บอร์ดพิจารณาแน่นอน”เรืออากาศเอก กนก กล่าว