เดินทางช่วงสงกรานต์ ปลอดภัยจากโควิด-19 ท่องจำไว้ ต้องทำตามนี้!

เดินทางช่วงสงกรานต์ ปลอดภัยจากโควิด-19 ท่องจำไว้ ต้องทำตามนี้!
เดินทางช่วงสงกรานต์ ปลอดภัยจากโควิด-19 ท่องจำไว้ ต้องทำตามนี้!

เดินทางช่วงสงกรานต์ ปลอดภัยจากโควิด-19 ท่องจำไว้ ต้องทำตามนี้!

โควิด-19 ยังคงไม่หมดไป อีกทั้งแนวโน้มตัวเลข ยังคงน่าเป็นห่วง ไหนจะเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามา หลายคนก็มีแผนจะกลับบ้านหรือไปพักผ่อนคลายเครียด ก็เกิดความลังเลว่าจะทำอย่างไรดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผย มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ ดังนี้

การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน

 • กลุ่ม 608 ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว
 • เช็กตนเอง หากมีความเสี่ยงให้ งดเดินทาง
 • ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 72 ชม.
 • ผู้จัดงานต้องขออนุญาตก่อนจัดงาน และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด
 • ผู้จัดงาน ลงทะเบียน TSC2+ และ COVID Free Setting

ระหว่างงานสงกรานต์

 • จัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ การแสดงดนตรี เป็นต้น
 • กำหนดช่องทางเข้า-ออก จุดคัดกรอง
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง
 • * ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่งาน

กิจกรรมในครอบครัว

 • จัดกิจกรรมที่โล่ง ระบายอากาศได้ดี
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนให้ครบ
 • * งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

หลังกลับจากงานสงกรานต์

 • สังเกตอาการตนเอง 7 วัน
 • งดพบปะผู้คน
 • ตรวจ ATK เมื่อมีอาการน่าสงสัย
 • WFH ตามความเหมาะสม