ศิริราช เปิด ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า 21-31 มี.ค. เท่านั้น

มาฉีดได้เลย! ศิริราช เปิด ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า 21-31 มี.ค. เท่านั้น

เพจ sirirajpr เผยประกาศจากโรงพยาบาลศิริราช วันที่ 21-31 มีนาคม 2565 โรงพยาบาล เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

โดยสามารถมาขอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ใหญ่ (ฝาสีม่วง) เข็มที่ 1, 2, 3, หรือ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถขอรับการบริการได้ที่ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)