จุรินทร์ สั่ง ดูต้นทุนอาหารสัตว์ ลดผลกระทบ จากสงคราม รัสเซีย-ยูเครน

จุรินทร์ สั่ง พาณิชย์-เกษตร เร่งดูต้นทุนอาหารสัตว์ ลดผล … อ่านเพิ่มเติม จุรินทร์ สั่ง ดูต้นทุนอาหารสัตว์ ลดผลกระทบ จากสงคราม รัสเซีย-ยูเครน