รู้ไว้ก่อนงานเข้า! ร้านค้า เข้าร่วม คนละครึ่ง ต้องยื่นภาษียังไง?

รู้ไว้ก่อนงานเข้า! ร้านค้า เข้าร่วม คนละครึ่ง ต้องยื่นภาษียังไง?

เฟซบุ๊ก K SME เผยข้อมูลจาก กรมสรรพากร ได้ออกคู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คนละครึ่ง สำหรับร้านค้า

โดยการยื่นแบบของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะคำนวณรายได้ส่วนที่ 1 รวมกับ รายได้ส่วนที่ 2 และรวมกับรายได้อื่นๆ ดังนี้

ถึงกำหนดต้องจ่ายภาษีเมื่อไหร่?

รายได้จากการค้าขาย เช่น ผ่านโครงการรัฐต่างๆ ไม่ว่าจะ คนละครึ่ง เราชนะ เรารักกัน ถือเป็นรายได้ตามมาตรา 40(8) ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าจะมีภาระในการยื่นนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

ภาษีครึ่งปี (...94) กำหนดยื่นตั้งแต่ 1 .. – 30 .. ของปีนั้นๆ

ภาษีประจำปี (...90) กำหนดยื่นตั้งแต่ 1 .. – 31 มี.. ของปีถัดไป

* หากร้านค้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ห้ามลืม! ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีรายได้จากการขายทั้งปีเกิน 1.8 ล้านบาท พ่อค้าแม่ค้าจะต้องไม่ลืมไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรด้วยนะ

สิ่งที่ต้องทำเมื่อรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คือ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายใน 30 วัน เมื่อเงินได้เกิน 1.8 ล้านบาท หลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต้องออกใบกำกับภาษีขายและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากลูกค้า เพื่อนำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน จะต้องจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบภาษี ..30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

การไม่ยื่นแบบภาษีต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ