ไขข้อสงสัย คนละครึ่ง เฟส 4 ! คนมีสิทธิเก่าอยู่แล้ว – ไม่ได้รับสิทธิ ต้องทำยังไง คลิก

ไขข้อสงสัย คนละครึ่ง เฟส 4 ! คนมีสิทธิเก่าอยู่แล้ว – ไม่ได้รับสิทธิ ต้องทำยังไง คลิก

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ คนละครึ่ง เฟส 4 ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.- 30 เม.ย. 65 จำนวน 29 ล้านสิทธิ

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ (ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด) จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ในส่วนของคนเดิมที่ใช้คนละครึ่ง เฟส 3 อยู่แล้ว สามารถยืนยันสิทธิได้ที่แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้เลย

อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้สิทธิผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน ต้องยืนยันสิทธิเข้าโครงการ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป และจะต้องเริ่มใช้สิทธิภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ไม่เกินเวลา 22.59 น.

หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ และจะนำสิทธิที่เหลือมาเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม ซึ่งคนที่ถูกตัดสิทธิแล้วถ้าอยากกลับมาใช้สิทธิจะต้องกลับมาลงทะเบียนใหม่

ส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 เช่น เคยใช้โครงการช้อปดีมีคืน ยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ผ่านแอพเป๋าตัง หรือเว็บไซต์คนละครึ่ง จนกว่าจะเต็ม 1 ล้านสิทธิ เริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565

คนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จะไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้

โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ได้ให้แก่ผู้มีบัตร จำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน เป็นวงเงิน รวม 8,071 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และกลุ่มที่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ กลุ่ม 4 จำนวนไม่เกิน 2.25 ล้านคน เป็นวงเงิน รวม 1,352 ล้านบาท ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

สามารถใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2565 โดยวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป