โรงพยาบาล สธ.หมื่นแห่ง ‘ตรวจสุขภาพฟรี’ 1-15 ม.ค. ด้านรพ.เอกชนจัดแพคเกจ ‘ลดราคา’ อีก!

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 1-15 มกราคม 2560 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงฯ ทุกระดับกว่า 10,000 แห่ง ได้เตรียมพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน โดยขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลว่าจะจัดโซนบริการอย่างไร หากคนน้อยก็สามารถบูรณาการร่วมกันกับผู้ป่วยนอกได้ แต่หากคนมากก็อาจต้องมีการจัดโซนเฉพาะ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพครั้งนื้ใช้เวลาไม่มากนัก เพราะเน้นการตรวจหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยการเจาะเลือดตรวจหาน้ำตาล ใช้เวลาอ่านผลไม่นาน แค่ 10 นาที โดยผู้ที่ต้องการมาตรวจขอให้อดอาหารประมาณ 8 ชั่วโมง

“คาดว่าวันที่ 1-2 มกราคม คนอาจเข้ามาตรวจสุขภาพไม่มากนัก เพราะยังติดช่วงวันหยุด แต่น่าจะเข้ามาช่วงเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมเป็นต้นไป ซึ่ง รพ.ต่างๆ เตรียมพร้อมให้บริการแล้ว แม้จะเป็นภาระงาน แต่เชื่อว่าบุคลากรทุกคนพร้อมทำเพื่อประชาชน” ปลัด สธ.กล่าว

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สบส.ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศจัดโครงการมอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2560 โดยจัดแพคเกจตรวจสุขภาพราคาประหยัด ซึ่งได้มีการประชุมหารือกับผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน 104 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และแจ้งเวียนไปยังโรงพยาบาลเอกชนอีก 240 แห่งที่อยู่ในภูมิภาค กำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนไทยทั่วประเทศเป็นทรัพยากรที่มีสุขภาพกายใจแข็งแรง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี ซึ่งมีประมาณ 40 ล้านคน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกว่า 10 ล้านคน ซึ่งกว่าสองในสามของผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง ให้ได้รับบริการตรวจสุขภาพค้นหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกาย อาทิ ปอด หัวใจ ไต ไขมันในเลือด ลำไส้ใหญ่ ความเปราะบางของกระดูก ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ รู้ผลเร็ว ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนไทยขณะนี้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยจะเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จนถึง 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ประชาชนที่สนใจตรวจสุขภาพราคาพิเศษกับโรงพยาบาลเอกชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และรายการตรวจต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (http://mrd.hss.moph.go.th/home.jsp) และสังเกตได้จากสัญลักษณ์ ของขวัญสุขภาพ ปี 2560เป็นรูปหมอและพยาบาลถือกล่องของขวัญในรูปวงกลมพื้นสีขาวขอบสีม่วง ซึ่งจะติดให้เห็นชัดเจนที่จุดบริการของโรงพยาบาลนั้นๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มโรงพยาบาล สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18406