เปิดเส้นทางปิดถนนย่านราชประสงค์-เซ็นทรัลเวิลด์จัดงานปีใหม่ คืน30ธ.ค59-1ม.ค.60

สำหรับกิจกรรมปีใหม่ 2559 ในงานแสงเทียนแห่งสยาม ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 1 ม.ค.2560 เวลา 02.00 น. โดยเน้นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช แทนกิจกรรมเคาท์ดาวน์ปีใหม่นั้น

ล่าสุดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แจ้งว่าจะปิดเส้นทางจราจรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วย วันที่ 30 ธ.ค.2559 เวลา 18.00 น. จะปิด 2 ช่องทางจราจร ถ.ราชดำริ ด้านซ้ายฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงเชิงสะพานเฉลิมโลก

วันที่ 31 ธ.ค.2559 เวลา 06.00-12.00 น. จะเพิ่มการปิดช่องทางการจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร ถ.ราชดำริ ด้านซ้ายฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงเชิงสะพานเฉลิมโลก และในเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.2560 จะปิดการจราจรเส้นทางบริเวณโดยรอบ ห้ามรถทุกชนิดเดินรถใน ถ.พระราม 1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า, ถ.เพลินจิต ตั้งแต่แยกชิดลม ถึงแยกราชประสงค์, ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์