ออมสิน คิกออฟ สินเชื่อช่วยคนตกงาน เฟสแรก วงเงินให้กู้ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท

ออมสิน คิกออฟ สินเชื่อช่วยคนตกงาน เฟสแรก ตั้งเป้า 7 หมื่นราย วงเงินให้กู้ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานเปิดโครงการ ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ช่วยฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนผู้ตกงานหรือขาดรายได้อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มุ่งหวังให้สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “4 ให้” ได้แก่ ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย โดยมีกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมเป็นหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนโครงการฯ

โดยรัฐบาลพร้อมชดเชยภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จากโครงการดังกล่าว 30% ของพอร์ตสินเชื่อ และการช่วยเหลือครอบคลุมทั้ง 4 ด้านจะเป็นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ในการค้าขาย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ปรับภารกิจ ขยายผลให้ความช่วยเหลือประชาชน ตกงานหรือขาดรายได้ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ตั้งเป้าหมายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เดือดร้อนเฟสแรก 70,000 ราย วงเงิน 5,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 3.99% ปลอดชำระ 6 เดือนแรก วงเงินให้กู้มีตั้งแต่ 50,000 บาท สำหรับกลุ่ม ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ กลุ่มขับขี่รถสาธารณะ ปล่อยกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท กลุ่มร้านค้าส่ง ค้าปลีก โชห่วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เกิน 3 แสนบาท หากเฟสแรกมีผู้สนใจจำนวนมาก พร้อมขยายโครงการเพิ่มเติม เพราะต้องการเปิดโครงการให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนโครงการภายใต้แนวคิด “4 ให้” การให้ทักษะ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 18 แห่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยในโครงการยุวพัฒน์รักถิ่น 64 แห่ง กว่า 900 ชุมชน และเครือข่ายเชฟชื่อดังระดับมิชลินสตาร์ ตลอดจนเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์มากมาย ในการช่วยกันฝึกอบรมและสร้างทักษะอาชีพแก่ประชาชนรวมกว่า 100 หลักสูตรการอบรมอาชีพ

หวังช่วยผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ติดตัว ใช้ประกอบอาชีพได้จริง ให้เงินทุน ถือเป็นการเริ่มต้น Kick Off การให้เงินทุนผ่านมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เมื่อชดเชยความเสียหายจาก NPL จำนวน 30% ของวงเงินสินเชื่อโครงการ จึงไม่กระทบจากฐานะของธนาคารออมสิน และยังช่วยฟื้นอาชีพอย่างยั่งยืน

สำหรับในส่วนของการให้อุปกรณ์ และให้พื้นที่ค้าขาย โดยความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร และ สวทช. ให้อุปกรณ์ มอบรถเข็น เต็นท์ ร่ม และพื้นที่ค้าขาย แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 3,300 ร้านค้า รวมถึงการให้ใช้พื้นที่ของสาขาธนาคารออมสิน สำนักงานภาค หรือ สำนักงานเขต

จัดเป็นตลาดนัดออมสิน เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ตั้งแผงค้าขายสินค้าได้ และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า/ร้านค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้โครงการตลาดนัดออนไลน์ ช่องทาง คือ เพจเฟซบุ๊ก ตลาดนัดออมสิน เป็นต้น

โครงการออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนให้สามารถอยู่รอดและพึ่งพิงตนเองได้ในระยะยาว สอดคล้องกับบทบาทของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) ที่มีเป้าหมายหลักคือ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรม ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนโยบายรัฐเพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตและความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน