จุรินทร์ โชว์ศักยภาพส่งออก พฤศจิกายน +24.7% สินค้าเกษตร ขยายตัวดีต่อเนื่อง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

จุรินทร์ โชว์ศักยภาพส่งออก พฤศจิกายน +24.7% สินค้าเกษตร ขยายตัวดีต่อเนื่อง

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2564 ว่า การส่งออกของไทยมีมูลค่า 23,647.9 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 783,425 ล้านบาท +24.7% และดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน เกินดุล 23,745 ล้านบาท ตัวเลขการส่งออก 11 เดือน มูลค่ารวม 246,243.2 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 7,731,391 ล้านบาท เป็นบวก 11 เดือน 16.4%

จุรินทร์ โชว์ศักยภาพส่งออก พฤศจิกายน +24.7%
จุรินทร์ โชว์ศักยภาพส่งออก พฤศจิกายน +24.7%

สำหรับหมวดส่งออกสำคัญ 3 หมวด ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตร หมวดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม 1. หมวดสินค้าเกษตร +14.2% เป็นบวก 13 เดือนต่อเนื่องติดต่อกัน มูลค่าเดือนพฤศจิกายน 68,462 ล้านบาท ทุเรียนสด +138.9% ขยายตัวดีมากในตลาดจีนและเกาหลีใต้ มะม่วงสด +48.6% ขยายตัวดีมากในตลาดมาเลเซีย เกาหลีใต้ เมียนมา ญี่ปุ่น และลาว

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง บวก 13 เดือนต่อเนื่อง เดือนพฤศจิกายน +48.6% ขยายตัวดีมาก ในตลาดจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ลำไยสด เดือนพฤศจิกายน +24.7% เป็นบวก 6 เดือนต่อเนื่อง ขยายตัวดีในตลาดจีน ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ยางพารา +23.5% เป็นบวก 14 เดือนต่อเนื่อง

จุรินทร์ โชว์ศักยภาพส่งออก พฤศจิกายน +24.7%
จุรินทร์ โชว์ศักยภาพส่งออก พฤศจิกายน +24.7%

2. หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม +21.2% เดือนพฤศจิกายนขยายตัวเดือนที่ 9 ต่อเนื่อง สินค้าสำคัญ เช่น น้ำตาลทราย เดือนพฤศจิกายน +74% ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป +34.5% บวกเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และอาหารสัตว์เลี้ยง บวกเป็นเดือนที่ 27 โดยเดือนพฤศจิกายน +25.9%

จุรินทร์ โชว์ศักยภาพส่งออก พฤศจิกายน +24.7%
จุรินทร์ โชว์ศักยภาพส่งออก พฤศจิกายน +24.7%

3. หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน +23.1% ขยายตัวต่อเนื่อง 9 เดือนติดต่อกัน ตัวอย่างเช่น สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น +72.9% เป็นบวก 10 เดือนต่อเนื่อง เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นบวก 12 เดือนต่อเนื่อง เดือนพฤศจิกายน +51.9% อัญมณีและเครื่องประดับ +24.9% เป็นบวกเดือนที่ 9 ติดต่อกัน

แผงวงจรไฟฟ้า +26.7% บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ บวก 12 เดือนต่อเนื่อง +19.9% รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ + 13 เดือนต่อเนื่อง เป็น +12%

เฉพาะเรื่องการตลาด ขยายตัวสูง 10 อันดับแรกประกอบด้วย เอเชียใต้ +66% อาเซียน +55.1% ตะวันออกกลาง +40.7% เกาหลีใต้ +30.6% สหภาพยุโรป +30.2% รัสเซียและกลุ่มประเทศ CSI +27.3% จีน +24.3% ไต้หวัน +24.2% สหรัฐฯ +20.5% และทวีปแอฟริกา +18.4%

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกเดือนพฤศจิกายนดีขึ้นถึง 24.7% หนึ่ง การส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ในทุกรูปแบบร่วมกับภาคเอกชนในรูป กรอ.พาณิชย์ (คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์) สอง การบริโภคฟื้นตัวต่อเนื่องในหลายประเทศ

สาม การขยายตัวของภาคการผลิตทั่วโลก ดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิตโลก เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ส่งผลให้ขายดีขึ้น สี่ ค่าเงินบาทยังอ่อนค่าอยู่ จะช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้ในตลาดโลก ห้า การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสินค้าเกษตร น้ำมันดิบ โลหะ เป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออก ทำให้ราคาในตลาดโลกสูงขึ้น