จุลินทรีย์ Aqua bio bead ยกระดับพืชเศรษฐกิจ กัญชง-กัญชา ไร้สารตกค้าง 

จุลินทรีย์ Aqua bio bead ยกระดับพืชเศรษฐกิจ กัญชง-กัญชา ไร้สารตกค้าง 

ในงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ Health Tech Thailand 2021 เมื่อเร็วๆ นี้ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารสำคัญของพืชมีมูลค่า ระหว่างบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟาร์ม เดอ วิลล์ จำกัด โดย คุณพิชิต วิวัฒน์รุริจาพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท ไบโอม จำกัด โดย คุณภิญญ์ชยุตม์ อัครกุลศานต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ศ.ดร.อลิสา วังใน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CTO

คุณพิชิต กล่าวว่า บริษัท ฟาร์ม เดอ วิลล์ เป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ ความตั้งใจของเรา คือ ต้องการสร้างศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยี และศูนย์วิจัยพัฒนา เพื่อยกระดับพืชเศรษฐกิจ กัญชง-กัญชา มุ่งสู่อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน แม่นยำ ทันสมัย

โดยการสร้างโรงปลูก “Hybrid Indoor Cannabis Smart Technology Plant” ควบคุมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี “Fully Automation & Central Control System” โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ฟาร์ม เดอ วิลล์ จะนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดเม็ดเจล Aqua bio bead ที่ได้คิดค้นพัฒนาการปลูกโดยบริษัท ไบโอม มาช่วยพัฒนากัญชงและกัญชา ซึ่งเป็นพืชมีมูลค่าที่ทางฟาร์ม เดอ วิลล์ ดูแล ให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีมูลค่าสูง

ด้าน คุณภิญญ์ชยุตม์ กล่าวว่า สำหรับบริษัท ไบโอม จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรกที่ spin-off จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ ศ.ดร.อลิสา วังใน และ ผศ.ดร.จิตรตรา เพียภูเขียว ที่มีเป้าหมายจะพัฒนา ต่อยอด องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สู่เชิงพาณิชย์ และเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ที่มีมูลค่าจากงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยเป็นหลัก

พิธีลงนามบันทักข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัยพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารสำคัญของพืชมีมูลค่า

ขณะที่ ผู้วิจัยหลัก ศ.ดร.อลิสา กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาตนและทีมงาน ได้ทำการวิจัยและพัฒนา โดยนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพ และชีววิทยาสังเคราะห์ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรที่ปลอดภัย โดยออกผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์คึกคัก เพื่อใช้ในการฟื้นฟูดินเสื่อมจากสารเคมีตกค้างในดิน และยังเป็นจุลลินทรีย์ที่เร่งการเจริญเติบโตของพืช

โดยได้นำมาทดสอบกับพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าว ต้นกล้ากาแฟ ดาวเรือง ยาสูบ และผักสลัด พบว่า หลังจากใช้จุลินทรีย์คึกคักแล้ว พืชดังกล่าวให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังทำให้สินค้าเกษตร มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรไทยด้วย

จุลินทรีย์ Aqua bio bead

“ปัจจุบัน การปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น แต่จะต้องทำให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด และการใช้จุลินทรีย์ ก็ยังมีความจำเป็น บริษัทจึงได้มีการคิดค้นวิจัยการใช้จุลินทรีย์ในรูปเม็ดเจลที่ชื่อว่า Aqua bio bead ชนิดเม็ดเจล ซึ่งจะเหมาะกับพืชที่มีระบบปลูกแบบ Hybrid Indoor และการปลูกพืชไร้ดิน out door โดยเฉพาะ ซึ่งการนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี และยังทำให้มีการสะสมสารสำคัญในพืชมากขึ้นด้วย” ศ.ดร.อลิสา กล่าว

ศ.ดร.อลิสา กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีปัญหาสารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อนในดินและน้ำ จึงนำมาสู่การพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษ ซึ่งจุลินทรีย์ ที่ย่อยสลายสารเคมีตกค้างในดิน ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้น อีกทั้งช่วยสร้างระบบห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค