ริเริ่มก่อนใคร อภัยภูเบศร เปิดคลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด ด้วยแพทย์แผนไทย

ริเริ่มก่อนใคร อภัยภูเบศร เปิดคลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด ด้วยแพทย์แผนไทย 

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากประสบการณ์ตลอดช่วงระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลได้มีการปรับตัวและเร่งพัฒนา พร้อมสื่อสารข้อมูลต่อภาคประชาชนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือด้านสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรใกล้ตัว ลดความรุนแรง เพิ่มความแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกัน ผ่านการทำคู่มืออาหารสมุนไพร และแนวทางดูแลสุขภาพ 4 ภาษา ตลอดจนการแจกเมล็ดพันธุ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ประชาชนมียาติดบ้านใช้ยามจำเป็น

แพทย์หญิงโศรยา กล่าวด้วยว่า โรงพยาบาลยังได้เปิดคลินิกหลังโควิด ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยด้วยแพทย์แผนไทยเป็นที่แรก และได้ทำการสรุปผลการให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อแล้วเข้ามารับยาฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและปอด มีการจ่ายยาต้มบำรุงปอดและยาสมุนไพรอื่นๆ ตามอาการ พบว่าผู้ป่วยเกือบทุกรายหลังรับประทานยาแล้วอาการดีขึ้น คือ หายใจสะดวกขึ้น หอบเหนื่อยน้อยลง เสมหะลดลง อาการไอหายไป และเมื่อเอกซเรย์ปอดพบว่ารอยฝ้าที่ปอดหายไปด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังจัดเตรียมแนวทางการดูแลรักษาฟื้นฟูภายหลังการรักษาหายแล้ว โดยใช้แนวคิด ความสมดุลของธาตุ มาประกอบด้วย

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

“จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า มีการศึกษาของอินเดียได้มีการระบุถึงผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 117 ราย พบว่าเป็น วาตะ-กผะ (ธาตุลมและน้ำ) สูงที่สุด 27% รองลงมาเป็น ปิตตะ-กผะ (ไฟและน้ำ) 21% เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ดังนั้น เราจะเห็นว่า ผู้ที่ติดเชื้อโดยมากจะเป็นกลุ่มคน วาตะ หรือธาตุลม และ ปิตตะ  หรือธาตุไฟ ดังนั้น การใช้สมุนไพรหรือรสชาติอาหารก็แตกต่างกัน หากประชาชนมีองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ หรือได้รับการตรวจธาตุเจ้าเรือน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายสมดุลและลดโอกาสเกิดการเจ็บป่วยได้” พญ.โศรยา กล่าว

ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวต่อว่า ในระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคมนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ขึ้น ซึ่ง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ก็ได้เข้าร่วมเหมือนเช่นทุกปี โดยได้ยกกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอย่างองค์รวม การตรวจธาตุเจ้าเรือน เพื่อดูความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆ หรือการจัดสมุนไพรในรูปของยา อาหาร เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ให้ตรงตามธาตุ นอกจากนี้ ยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์สมุนไพร หนังสือสมุนไพร รวมถึงการนำคลินิก Post-COVID หรือ คลินิกหลังโควิด ที่ดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรไปให้บริการด้วย ผู้สนใจสามารถเข้ารับคำปรึกษา หรือมาร่วมเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมได้ที่ บู๊ธอภัยภูเบศร งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-20.00 น. ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ” ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว