ProSkin Series เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก ฝีมือนักวิจัยไทย! 

ProSkin Series เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก ฝีมือนักวิจัยไทย! 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ “ProSkin Series” เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก ระบุประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเกราะคุ้มกันผิว ลดการสูญเสียน้ำใต้ผิวหนัง ลดความหมองคล้ำ ช่วยปกป้องผิวจากเชื้อโรคและมลภาวะ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ProSkin Series เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการวิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในส่วนของ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM)

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.

ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ วว. เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ มุ่งเป้าระยะยาวเพื่อชดเชยการนำเข้าหัวเชื้อให้ได้ 100% สำหรับการวิจัยพัฒนา ผลิต บริการ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกและพรีไบโอติก

 

“…ผลิตภัณฑ์ ProSkin Series เป็นเครื่องสำอางที่ วว. พัฒนาจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเกราะคุ้มกันผิว บำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ช่วยลดความหมองคล้ำ ปกป้องผิวจากเชื้อโรคและมลภาวะ เป็นความสำเร็จในการนำโพรไบโอติกมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและหลากหลาย”

“เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ในส่วนของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมก็จะมีศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มขึ้น ด้วยการมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายหลายชนิดที่สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ซึ่งมีผลการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากล…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ธัญชนก เมืองมั่น นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. กล่าวว่า ProSkin Series เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารออกฤทธิ์จากกระบวนการหมักจุลินทรีย์โพรไบโอติก (probiotic) ในอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก (prebiotic) ซึ่งเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก

สารสกัดที่ได้จากการหมักหรือโพสต์ไบโอติก (postbiotic) มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการทำงานของเกราะคุ้มกันผิว โดยกระตุ้นการทำงานของโครงสร้างผิวหนังที่เรียกว่าไทต์จังชั่น (tight junction) ทำให้ผิวมีความแข็งแรง ป้องกันผิวจากเชื้อโรค มลภาวะ และสารก่อการแพ้ต่างๆ และยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างเซราไมด์ (ceramide) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)

ซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องเซลล์จากสิ่งแปลกปลอมภายนอก และยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผิวหนังสามารถทำหน้าที่อุ้มน้ำ และลดการสูญเสียของน้ำใต้ผิวหนัง รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างไซโตไคน์ที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันของผิว คือ interlukin-10 อีกด้วย

ดร.ธัญชนก เมืองมั่น นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.

“…จากการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในอาสาสมัคร ProSkin Series พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และเมื่อใช้เป็นเวลา 25 วัน พบว่า อาสาสมัครมากกว่า 90% ที่ใช้ผลิตภัณฑ์มีอัตราการสูญเสียน้ำใต้ผิวหนัง (Trans Epidermal Water Loss, TEWL) ลดลงกว่ากลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์หลอกมากกว่า 50%”

“และอาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รู้สึกถึงประสิทธิภาพในการลดอาการคัน แสบร้อนของผิวหนัง รู้สึกผิวดูมีสุขภาพดี ผิวมีความชุ่มชื้นยาวนานมากขึ้น และลดความหมองคล้ำของผิวหน้า เป็นต้น ขณะนี้ วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ ProSkin Series สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะกับคนไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมประเทศให้เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม…” นักวิจัยอาวุโส วว. กล่าว