ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ฟื้นตัว รายได้หลักจากการตรวจรักษาโควิด

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ฟื้นตัว รายได้หลักจากการตรวจรักษาโควิด
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ฟื้นตัว รายได้หลักจากการตรวจรักษาโควิด

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ฟื้นตัว รายได้หลักจากการตรวจรักษาโควิด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด รายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2564 ขยายตัว 11.8% เทียบกับปี 2563 ที่หดตัว 12.5% ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อน และยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนช่วงโควิด

โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของรายได้จากคนไข้ในประเทศที่ทำการตรวจและรักษาโควิด รวมถึงกลุ่ม EXPAT ที่เริ่มกลับมาใช้บริการบางส่วน ขณะที่รายได้จาก Medical Tourism ที่แม้ว่าจะมีการเปิดประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ แต่คาดว่า ภาพรวมทั้งปีรายได้กลุ่ม Medical Tourism น่าจะยังหดตัว

สำหรับปี 2565 และระยะถัดไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ารายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน่าจะฟื้นตัวดีขึ้น แต่จะกลับไปสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดได้หรือไม่ อาจจะต้องติดตามการ กลับมาของคนไข้กลุ่ม Medical Tourism

ซึ่งจากนโยบายของหลายประเทศที่พยายามผลักดันการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะช่วยให้จำนวนคนไข้ต่างชาติฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง แต่จะฟื้นตัวแข็งแกร่งเพียงใด คงต้องขึ้นกับสถานการณ์โควิดในระยะข้างหน้า

นอกจากนี้ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังต้องเผชิญกับโจทย์ท้าทาย โดยเฉพาะต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่น่าจะยังสูงต่อเนื่อง และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากทั้งผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่จำนวนมาก สวนทางกับกำลังซื้อที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามหรือมีจำกัด

อีกทั้งยังต้องเผชิญการแข่งขันจากต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ที่ตั้งเป้าผลักดันประเทศสู่การเป็น Medical Hub เช่นเดียวกับไทย ขณะที่ตลาด EXPAT ก็มีสัญญาณชะลอตัว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวน EXPAT หรือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยน่าจะขยายตัวราว 2% ต่อปี (CAGR ปี 2565-2568) ซึ่งชะลอลงเมื่อเทียบปี 2560-2562 ที่ขยายตัว 6% ต่อปี

ดังนั้น การบริหารจัดการต้นทุน โดยเฉพาะการควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้คนไข้ในแต่ละ Segment สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการนำเสนอแพ็กเกจการรักษาและการป้องกันในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ น่าจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้ง การกระจายความเสี่ยงโดยเจาะตลาดคนไข้หลาย Segment ทั้งชาวไทยและต่างชาติก็น่าจะช่วยสร้างความยืดหยุ่นได้มากขึ้น

ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย