ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง! ก.แรงงาน จัดงบ 80 ล้าน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง! ก.แรงงาน จัดงบ 80 ล้าน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงการจัดทำมาตรการช่วยเหลือ ลูกจ้าง นายจ้าง บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากอุทกภัย

นำเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วงเงิน 80 ล้านบาท ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ นำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฟื้นฟูอาชีพหลังประสบภัย

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงแรงงานหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่

จึงมอบหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง ที่ประสบอุทกภัยตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ หรือรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือฟื้นฟูอาชีพหลังประสบภัย ตลอดจนสามารถนำไปเสริมสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจ สามารถยื่นคำขอกู้เงินเพื่อนำไปให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ วงเงินสูงสุดสหกรณ์ละ 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

โดยมีเงื่อนไขว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี และใช้คณะกรรมการสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งอยู่ หรือยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ e-service กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน e-mail : [email protected] โทรศัพท์ 0 2660 2181 โทรสาร 0 2660 2181 สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546