ประกาศ! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งวัน คืนเงิน ผู้ที่ไม่ได้ฉีดซิโนฟาร์มตามนัด

ประกาศ! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งวัน คืนเงิน ผู้ที่ไม่ได้ฉีดซิโนฟาร์มตามนัด

วันที่ 26 กันยายน 2564 เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเรื่อง การคืนเงินสำหรับผู้ที่จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา แล้วยังไม่ได้รับการฉีดตามนัด โดยระบุดังนี้

ประกาศครั้งสุดท้าย! การรับเงินคืนสำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา

ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดาที่โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มในทุกกรณี ให้นำหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการโอนเงิน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงิน

มารับเงินคืนด้วยตนเอง ในวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 27 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด

ในช่วงเวลาทำการ 08.00-16.00 น. ที่ชั้น 1 Coworking Space สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

หากท่านไม่มารับเงินคืนหรือไม่มีเอกสารครบถ้วนเพื่อแสดงตัวและยืนยันการโอนเงินในโอกาสสุดท้ายนี้ ถือว่าท่านยินดีให้นำวัคซีนของท่าน บริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2564
(แผนที่ คลิก )