เปิดไทม์ไลน์ จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 รอบล่าสุด

ภาพจาก ข่าวสดออนไลน์
ภาพจาก ข่าวสดออนไลน์

เปิดไทม์ไลน์ จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 รอบล่าสุด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และถูกล็อกดาวน์ ใน 29 จังหวัด ว่า

ในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่สมัครและชำระเงินสมทบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 2.6 ล้านราย

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิแล้ว คาดว่ากรมบัญชีกลาง จะโอนงบประมาณให้ สปส. ประมาณวันที่ 15 กันยายนนี้ จากนั้นจะเริ่มโอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิอย่างช้าช่วงวันที่ 20-30 กันยายนนี้

สำหรับวันโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัด ที่แน่นอน สปส. จะกำหนดอีกครั้ง โดยกลุ่มนี้ มี 16 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี) ที่จะได้รับเงินครั้งเดียว 5,000 บาท ยกเว้นผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่อยู่ใน 3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา) จะได้รับสิทธิเยียวยาครั้งละ 5,000 บาท จำนวน 2 ครั้ง โดยเงินนั้นอาจได้รับเข้าบัญชีพร้อมเพย์คราวเดียว 10,000 บาท

ส่วนผู้ประกันตนและนายจ้าง/สถานประกอบการมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1. ก่อสร้าง 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3. ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ 5. การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

และแรงงานอิสระมาตรา 39 และ 40 กลุ่ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 กันยายน อนุมัติให้เยียวยากลุ่มนี้เพิ่มอีก 1 เดือน เนื่องจากถูกล็อกดาวน์เป็นเวลา 2 เดือน ช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564 โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้งเช่นกัน ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ ที่อยู่ในกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน คนละ 2,500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน คนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

นายจ้าง/สถานประกอบการมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ ในกลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามได้ที่ กระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ที่มา มติชนออนไลน์