เปย์เพิ่ม! รัฐ เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน

เปย์เพิ่ม! รัฐ เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการเยียวยาประชาชนว่าคนที่เดือดร้อนมากหรือคนยากจนนั้น ที่ผ่านมา ได้ให้สวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งครอบคลุมประชากร จำนวนกว่า 13.65 ล้านคน โดยเริ่มมีการให้สวัสดิการตั้งแต่ปี 2561 ขณะที่ในช่วงโควิดแพร่ระบาด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากรัฐ รวมเป็นเงินกว่า 11,600 หรือ 11,800 บาทต่อคน

โดยในการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีการเพิ่มเติมวงเงิน ค่าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยตลอดช่วงการระบาดของโควิด-19 เริ่มจากปี 2563 ถึงปัจจุบัน มีการเพิ่มวงเงินสิทธิให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่

ระยะที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 โดยเพิ่มให้ 500 บาทต่อคน ระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นวงเงินสิทธิ 3,000 บาทต่อคน และช่วงกุมภาพันธ์เป็นต้นมา เพิ่มเติมสิทธิวงเงินอีก 7,400/7,600 บาทต่อคน ภายใต้โครงการเราชนะ ซึ่งใช้จ่ายได้ถึงมิถุนายน 2564

รวมทั้ง มีโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 ที่กำลังดำเนินอยู่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2564 เป็นการเพิ่มสิทธิวงเงินจำนวน 200 บาทต่อคน ระยะเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บาทต่อคน สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยไม่มีเงื่อนไขที่ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงินของตัวเองเพื่อให้ได้รับสิทธิ