ค้าชายแดน-ผ่านแดนรุ่งต่อเนื่อง! จุรินทร์ ดันส่งออก เดือน ก.ค. ทะลุ 90,101 ล้านบาท

ค้าชายแดน-ผ่านแดนรุ่งต่อเนื่อง! จุรินทร์ ดันส่งออก เดือน ก.ค. ทะลุ 90,101 ล้านบาท +41.70%

วันที่ 27 ส.ค. 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์​ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออก ผ่านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ซึ่งมี 7 ประเทศ และการส่งออกผ่านการค้าชายแดนมี 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา ส่วนการส่งออกผ่านการค้าผ่านแดน คือ จีน เวียดนาม และสิงคโปร์ รวมแล้วเป็น 7 ประเทศ

โดยตัวเลขการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นบวกทุกตลาดทั้ง 7 ประเทศ โดยประเทศที่เป็นบวกสูงสุดคือ จีน +126.44% สินค้าส่งออกผ่านแดนไปจีนที่บวกมากที่สุดคือ ผลไม้สดและผลไม้แห้ง +348% มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท โดยเฉพาะทุเรียนมีมูลค่า 10,600 ล้านบาท มังคุด 4,700 ล้านบาท และลำไย 370 ล้านบาท เป็นต้น

ตัวเลขภาพรวมการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนรวมกันในเดือนกรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 90,101 ล้านบาท เป็น +41.70% และภาพรวมการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดน 7 เดือนรวม 591,051 ล้านบาท เป็น +37.88%

สำหรับการส่งออกผ่านการค้าชายแดน 4 ประเทศรวมกันมีมูลค่า 40,416 ล้านบาท +10.55% การส่งออกผ่านการค้าผ่านแดนใน 3 ประเทศที่เหลือคือ จีน เวียดนาม และสิงคโปร์ รวมกันมีมูลค่า 49,685 ล้านบาท +83.84% โดย มาเลเซีย +17.95% เมียนมา +10.65% สปป.ลาว +8.08% กัมพูชา +5.12% จีน +126.64% เวียดนาม +1.63% และสิงคโปร์ +59.85%

นายจุรินทร์ เผยว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เป็นบวกถึง 41.70% คือ 1. การทำงานร่วมกันอย่างหนักและต่อเนื่องของ กรอ.พาณิชย์ ที่ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน ที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือการเร่งเปิดจุดผ่านแดน ด่านทั้งหมดมี 97 ด่าน สามารถเปิดแล้วถึง 44 ด่าน จากปิดตัวไปเยอะตอนเจอโควิดใหม่ๆ

2. การจับมือกับเอกชนแก้ปัญหาทันทีเชิงรุกทั้งด่านรอบบ้านและด่านการค้าผ่านแดน เช่น ที่ด่านใหญ่สุดแก้ปัญหาก่อนเข้าจีนคือด่านโหย่วอี้กวน การส่งออกทุเรียน มังคุด แก้ไขหน้างานได้ทันทีเกือบทุกครั้ง นอกจากนั้นประสานทางการจีนโดยทูตพาณิชย์และทูตเกษตรฯ การช่วยเพิ่มช่องทางที่ด่านตงซิงช่วยให้ระบบการขนส่งผลไม้ของไทยคล่องตัวขึ้น และบางช่วงมีข่าวจีนจะระงับการนำเข้าผลไม้ไทย เช่น จะระงับการนำเข้าทุเรียนเพราะตรวจพบโควิดในตลาดจีน สุดท้ายผ่านการเจรจาของทูตพาณิชย์และทูตเกษตรฯ จีนยกเลิกความคิดที่จะระงับการนำเข้าทุเรียนไทย ลำไย แม้ปรากฏข่าวว่าเจอเพลี้ยแป้ง จากการประสานงานใกล้ชิดระหว่างทูตพาณิชย์ ทูตเกษตรฯ ปัจจุบันจีนไม่ได้ระงับการนำเข้าทั้งทุเรียนและลำไย

3. กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายช่วยต่อลมหายใจให้กับ SMEs ส่งออก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำตัวเลขการส่งออกสินค้าข้ามแดนและชายแดนคือโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก โดยวันที่ 26 สิงหาคม EXIM Bank อนุมัติเงินกู้เงื่อนไขพิเศษให้ SMEs ส่งออกแล้ว 151 รายเป็นเงิน 618 ล้านบาท ช่วยให้เกิดสภาพคล่องในการทำตัวเลขส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดนเพิ่มขึ้น

4. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และความต้องการสินค้าบางประเภทเพิ่มขึ้น เช่น สินค้า Work from Home

5. ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงโดยเฉลี่ย 10% ช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดเพื่อนบ้านหรือตลาดจีนได้ดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบที่เป็นตัวถ่วงตัวเลขการค้าชายแดน เช่น สถานการณ์โควิด ซึ่งมาเลเซียเข้มงวดการนำเข้าสินค้าชายแดนผ่านไทยเพราะต้องควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำยาง และส่งผลต่อราคาน้ำยางในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยางก้อนถ้วยยังราคาดีมากและดีกว่าหลายยุคที่ผ่านมา เพราะ 3-5 ปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ 15 บาท แต่วันนี้ 24 บาท ราคาอาจหย่อนลงไปบ้างและระบบการขนส่งโลจิสติกส์ทั้งการขนส่งข้ามจังหวัดที่มีอุปสรรคตอนข้ามจังหวัดบ้าง และระบบการขนส่งข้ามประเทศที่ต้องแก้ปัญหาหน้างานตลอดทั้งจากไทยไปลาว ลาวไปเวียดนาม เป็นต้น หรือรวมทั้งข้ามฝั่งไปเมียนมาเพราะสถานการณ์การเมืองในเมียนมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การค้าชายแดนไม่คล่องตัวอย่างในภาวะปกติ

สำหรับด่านที่จะเร่งรัดเปิดต่อไปหลังจากเปิด 44 จาก 97 ด่าน 1. ตนมอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเจรจากับจับมือกับเอกชนและจังหวัด ขณะนี้คืบหน้าใน 5 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร วันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุม 3 ฝ่ายมีข้อสรุปว่าจะทำแผนในการเปิดด่านกับฝั่งลาว เกือบเสร็จแล้วใน 5 จังหวัด

2. ด่านปากแซง นาตาล ที่อุบลราชธานี ที่ตนไปดูด่านด้วยตนเอง ประสานจังหวัดจัดงบประมาณทำทางลาดลงไป มีความคืบหน้าในการเจรจาอยู่ในขั้นตอนรายละเอียด คาดว่าน่าจะเป็นด่านแรกๆ ที่จะสามารถเปิดด่านได้

3. ที่นราธิวาส ด่านตากใบ กับบูเก๊ะตา จะเร่งรัดต่อไป ตนได้มอบอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศใช้โมเดลเดียวกับด่านชายแดนลาว ประชุม 3 ฝ่ายคาดว่าสัปดาห์หน้าจะประชุมได้ เมื่อได้แผนเปิดงานแล้วจะเจรจากับมาเลเซียต่อไป ซึ่งต้องคุยทั้ง 3 ฝ่าย เศรษฐกิจ โควิด และความมั่นคง ต้องคุยด้วยกันถึงจะเปิดด่านได้ เป้าหมายปี 64 ตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านได้ตั้งเป้าว่าจะ +3-6% แต่ตอนนี้เกินเป้าแล้วเพราะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2564 ตัวเลขเป็นบวกแล้ว 37.88%

ด้าน นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญไปยังประเทศมาเลเซีย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ประเทศกัมพูชา สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สำหรับ สปป.ลาว สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ และรถยนต์นั่ง ประเทศเมียนมา สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น