สูงวัยก็ขายของออนไลน์ได้! พาณิชย์ เชิญร่วมโครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก

สูงวัยก็ขายของออนไลน์ได้! พาณิชย์ เชิญร่วมโครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก หนุนทุกภาคส่วนใช้ระบบการค้าออนไลน์

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ใช้ระบบการค้าออนไลน์มากขึ้น

โดยผู้ประกอบการวัยเกษียณ จะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ในยุค New Normal อย่างครบวงจรพร้อมฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำไปต่อยอดในการขายสินค้าได้จริง โดยรุ่นที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม และรุ่นที่ 5 จัดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2564 เป็นการจัดอบรมออนไลน์รูปแบบ Webinar (ผ่านระบบ Zoom)

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก” ประกอบด้วย
1.  ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2.  ผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น
3.  ผู้ที่มีสินค้าและแบรนด์เป็นของตนเอง

ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติข้างต้นและสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ – 11 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2564 สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนได้ที่ คลิก หรือ คลิก ทั้งนี้ จะประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเฟซบุ๊ก สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ สอบถามเพิ่มเติม โทร.  (065) 626-3936, (081) 934-4753 หรือสายด่วน 1169 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ