กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว เหตุมีน้ำน้อย

กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว เหตุมีน้ำน้อย
กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว เหตุมีน้ำน้อย

กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา งดทำนาต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว เหตุมีน้ำน้อย

วันที่ 9 ส.ค. 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนยังมีน้อย จึงขอความร่วมมือเกษตรกรที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยางดทำนาต่อเนื่อง เพราะยังไม่มั่นใจว่าฝนที่ตกจะไหลลงเขื่อนหรือไม่

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

หลังจากกรมชลประทานสำรวจการปลูกข้าวนาปี 2564 ทั่วประเทศในเขตชลประทานมีการปลูกข้าวรวม 12.72 ล้านไร่ คิดเป็น 76.37% ของแผนปลูกข้าว 16.65 ล้านไร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลูกไปแล้ว 5.99 ล้านไร่ คิดเป็น 75.22% ของแผนฯ จำนวน 7.97 ล้านไร่ เริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้ว 0.045 ล้านไร่

โดยผลการปลูกข้าวนาปี 2564 ณ วันที่ 21 ก.ค. 2564 ภาคเหนือ มีการปลูกข้าว 1.88 ล้านไร่ คิดเป็น 73.24% ของแผนฯ ที่ 2.57 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปลูกข้าว 3.17 ล้านไร่ คิดเป็น 93.60% ของแผนฯ ที่ 3.39 ล้านไร่ ภาคกลาง มีการปลูกข้าว 0.04 ล้านไร่ คิดเป็น 168.48% ของแผนฯ ที่ 0.02 ล้านไร่ ภาคตะวันออก มีการปลูกข้าว 0.89 ล้านไร่ คิดเป็น 97.58% ของแผนฯ ที่ 0.92 ล้านไร่ ภาคตะวันตก มีการปลูกข้าว 0.26 ล้านไร่ คิดเป็น 22.49% ของแผนฯ ที่ 1.15 ล้านไร่ ภาคใต้ มีการปลูกข้าว 0.13 ล้านไร่ คิดเป็น 21% ของแผนฯ ที่ 0.63 ล้านไร่

ทำนา
ทำนา

ทั้งนี้ กรมชลประทานคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน 2564 จะมีปริมาณใกล้เคียงปี 2551 ล่าสุดมีน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ สะสมระหว่าง 1 ม.ค.-23 ก.ค. 2564 น้อยกว่าปี 2551 โดยมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 9,061 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 13,126 ล้าน ลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 31% โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำประมาณ 8,048 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32% ของความจุเป็นน้ำใช้การได้ 1,352 ล้าน ลบ.ม.

ทำนา
ทำนา

โดยปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล ปี 2564 มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 517.13 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 1,105.42 ล้าน ลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 53% เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 1,324.43 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 2,573.42 ล้าน ลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 48% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 238.18 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงเดียวกันของปี 2551 ไม่มีน้ำไหลลงเขื่อน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 109.56 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 478.87 ล้าน ลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 77%