ธอส. มอบ 9 แสน หนุน Covid Home Care ให้สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

ธอส. หนุนโครงการ Covid Home Care มอบเงิน 900,000 บาท ให้แก่ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบเงินสนับสนุนโครงการ Covid Home Care จำนวนเงิน 900,000 บาท ให้แก่สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ โดยมี นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เป็นผู้รับมอบ

(ซ้าย) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ (ขวา) นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

ซึ่งโครงการดังกล่าว ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาล และกลุ่มแพทย์อาสา เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 กลุ่มสีเขียวให้ได้รับการรักษาขณะพักรักษาตัวที่บ้าน เพื่อช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

โดยเปิดช่องทางติดต่อ ผ่าน Line : @covidhomecare ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวลงทะเบียน ซึ่งจะมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานข้อมูลกับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยประเมินอาการผู้ป่วย เพื่อส่งมอบ Covid Care Box ที่มีเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาตัวเองให้แก่ผู้ป่วย

ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย รวมถึงคู่มือแนะนำการดูแลตัวเอง และมีระบบฉุกเฉินประสานโรงพยาบาลในการรับส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานกรมการแพทย์กำหนดต่อไป ทั้งนี้ พิธีส่งมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564