ปราบโรงแรมเถื่อนเมืองท่องเที่ยว ตรวจเข้มโฮสเทล-เกสต์เฮาส์

หลังกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ เมื่อ 19 ส.ค. 2559 โดยผ่อนปรนหลักเกณฑ์การดัดแปลง-เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรม จังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศกำลังเร่งตรวจสอบติดตามโรงแรมที่ผิดกฎหมายให้เข้ามาอยู่ในระบบ

เชียงใหม่ตรวจเข้ม

นายศรัณยูมีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จ.เชียงใหม่อยู่ระหว่างตรวจธุรกิจโรงแรมไม่มีใบอนุญาต โดยได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เร่งตรวจสอบอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดยฐานข้อมูลจาก อปท.ทุกแห่งพบว่ามีโรงแรมที่สร้างใหม่และที่ดัดแปลงอาคารเดิมทำเป็นโรงแรม คาดว่าในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่น่าจะไม่มีใบอนุญาตมากกว่า 100 แห่ง

หลังจากนี้จะตรวจสอบโรงแรมทุกแห่งอย่างเข้มงวด และทุกแห่งต้องเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง เพราะกฎหมายใหม่ยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างมาก ซึ่งทางจังหวัดให้โอกาสผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมภายใน 30 วัน โดยจะมีคณะกรรมการออกไปตรวจสอบ หากผ่านเกณฑ์จะนำเสนอคณะกรรมการจังหวัดเพื่อออกใบอนุญาตต่อไป

แห่ลงทุนรับท่องเที่ยวบูม

นางละเอียดบุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กล่าวว่า 5 ปีที่ผ่านมามีห้องพักในเชียงใหม่ราว 25,000-30,000 ห้อง มีมากกว่า 600 แห่ง จำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นมากกว่า 40,000 ห้อง ทั้งนี้ ยังไม่ข้อมูลชัดว่าใน 600 แห่งมีใบอนุญาตกี่แห่ง แต่ในส่วนของสมาคมจดทะเบียนถูกต้อง 79 แห่ง ที่พักราว 11,000 ห้อง

การลงทุนของธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้นในเชียงใหม่ ชี้ให้เห็นว่าความต้องการในตลาดยังไม่เพียงพอ เพราะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สถิติการเดินทางของผู้โดยสารผ่านสนามบินเชียงใหม่ในปี 2559 มีผู้โดยสารราว 9.2 ล้านคน เพิ่มจากปี 2558 ที่มี 8.1 ล้านคน แต่อีกด้านหนึ่งธุรกิจโรงแรม-ที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตต้นทุนจะต่ำกว่าผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต จึงอาจส่งผลกระทบด้านคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่ไม่สามารถควบคุมได้

ภูเก็ต นอกระบบ 1,366 แห่ง

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ตเปิดเผยว่า ได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาโรงแรมนอกระบบ ซึ่งจากการสำรวจมีข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาต 424 แห่ง มีห้องพักขึ้นทะเบียนถูกต้อง 45,740 ห้อง มีสถานที่พักประเภทอื่นมาเปิดขายห้องพักรายวัน 1,366 แห่ง ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าระบบมายื่นขอใบอนุญาตไปจนถึงเดือน ม.ค. 2560 หากทั้ง 1,366 แห่งไม่มายื่นภายในวันที่กำหนดจะดำเนินคดีและจัดระบบให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

ชลบุรีแก้ปัญหาเคสบายเคส

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ในชลบุรีมีประมาณ 1,100 แห่ง 130,000 ห้อง มีใบอนุญาตถูกต้อง 200 แห่ง หรือ 20% ทั้งนี้ หลังร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเมืองพัทยา พบว่าผู้ประกอบการทั้งหมดต้องการเข้าระบบให้ถูกต้อง แต่ที่ผ่านมาติดข้อกฎหมาย ต้องละเมิดเพราะทำธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมามีการจับปรับอยู่แล้ว

นางณัฐนา ลีเจ้ยวะระ ปลัดอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ในบางละมุงมีโรงแรม 700 แห่ง ขณะนี้ได้แจ้งให้ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบมายื่นขอเปลี่ยนการใช้อาคาร แต่อุปสรรคสำคัญคือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ต้องปลดล็อกข้อกฎหมายที่ติดขัด และยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกมาก

ประจวบฯ-เพชรบุรีเร่งจับกุม

นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีกำลังเร่งตรวจสอบเช็ก หลังได้รับคำสั่งจากมหาดไทยให้ตรวจสอบ โดยเฉพาะพื้นที่หัวหิน คาดว่าต้นปี 2560 จะได้ตัวเลขชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด และดึงผู้ประกอบการเข้าจดทะเบียนให้ถูกกฎหมาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ

ขณะที่นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน เปิดเผยว่า กำลังเร่งตรวจสอบที่พักที่ผิดกฎหมายเช่นกัน ล่าสุดจับกุมแล้ว 6 ราย อยู่ในระหว่างดำเนินคดี และให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง

โรงแรมสนใจเข้าระบบมากขึ้น

นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงดังกล่าวพบว่า มีผู้ประกอบการโรงแรมนอกระบบ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กให้ความสนใจเรื่องจดทะเบียนให้ถูกต้องมากขึ้น กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อย่างมาก โดยในระยะยาวจะส่งผลดีต่อการยกราคาห้องพักโรงแรมในประเทศไทย

ทั้งนี้ จากการเก็บสถิติล่าสุดพบว่าทั่วประเทศมีโรงแรมถูกกฎหมาย 7,773 แห่ง รวม 376,884 ห้องพัก ขณะโรงแรมผิดกฎหมายทั่วประเทศ มี 2,895 แห่ง คิดเป็น 47,681 ห้องพัก ทั้งนี้ ยังไม่รวมห้องพักจากคอนโดมิเนียมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์

โดยในปี 2558 พบว่ามีโรงแรมในกรุงเทพฯเปิดขายห้องพักในเว็บไซต์ 1,200 แห่ง ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 แห่ง แต่เป็นโรงแรมที่ถูกกฎหมายแค่ 370 แห่งเท่านั้น คิดเป็น 73,152 ห้องพัก ที่เหลือเป็นโรงแรมผิดกฎหมาย 1,170 แห่ง คิดเป็น 55,483 ห้องพัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดเล็ก

มหาดไทยเข้มสั่งปราบโรงแรมเถื่อนผุดเกลื่อนเมืองท่องเที่ยว เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี สั่งผู้ว่าฯเร่งตรวจสอบ เผยเชียงใหม่แห่ผุดโฮสเทล เกสต์เฮาส์ต่อเนื่อง เขตเมืองเก่ามีกว่า 100 แห่ง 4 หมื่นห้อง ภูเก็ตมีกว่า 1.3 พันแห่ง ส่งสัญญาณเตือนคอนโดฯปล่อยเช่ารายวันผิดกฎหมาย