ช่วยเหลือกันยามวิกฤต นักศึกษาแพทย์ปี 2 มหิดล ทำงานจิตอาสา ประจำศูนย์วัคซีน

ช่วยเหลือกันยามวิกฤต นักศึกษาแพทย์ปี 2 มหิดล ทำงานจิตอาสา ประจำศูนย์วัคซีน

นศพ.ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้เสียสละทำหน้าที่จิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาตลอดเวลากว่า 2 สัปดาห์ จากการสมัครผ่านเพจ Mahidol Volunteer เล่าว่า แม้การเรียนแพทย์จะเป็นการเรียนที่ต้องใช้เวลาทุ่มเทอย่างหนัก แต่ได้ใช้เวลาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 บำเพ็ญประโยชน์ ณ จุดบริการที่ 7 ซึ่งเป็นจุดพักและรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 จุดสุดท้ายก่อนที่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะกลับบ้าน ด้วยความยึดมั่นในพระปณิธานแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” ตามพระราชดำรัสที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

นศพ.ปุณยาพร เล่าย้อนถึงตอนสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช อาจารย์แพทย์ผู้สอบสัมภาษณ์ถามว่า ถ้าวันหนึ่งต้องมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่จะต้องเสี่ยง COVID-19 จะกลัวมั้ย ตนได้ตอบไปอย่างไม่ลังเลเลยว่า ไม่กลัว และถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ พร้อมที่จะช่วยเหลือทันที จนเมื่อถึงเวลาปิดภาคเรียนจึงได้สมัครเป็นจิตอาสาเพื่อทำตามที่ได้ตั้งใจไว้

ด้วยความรู้สึกอยากจะก้าวออกมาจาก safe zone หรือ พื้นที่ปลอดภัย ที่ไม่ต้องทำอะไร แต่เลือกที่จะออกมาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นบ้าง เพราะรู้สึกว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบโอกาสให้ตนได้เข้ามาศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ใฝ่ฝันมาโดยตลอด ทำให้ตนและครอบครัวเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ จึงอยากทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการตอบแทนบ้าง

จิตอาสา มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นจิตอาสาประจำศูนย์บริการฉีดวัคซีน ได้จากการพูดคุยกับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน แล้วรู้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร จึงได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งต้องค้นคว้าข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการวันต่อๆ ไป เช่น มีผู้รับบริการบางรายถามว่า ฉีดวัคซีนไปแล้ว จะสามารถออกกำลังกายได้เลยหรือไม่ ซึ่งจากที่ตนได้ศึกษามาก่อนที่จะมาประจำจุดบริการ จึงสามารถให้คำตอบได้ทันทีว่า ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนควรเว้นช่วงหยุดพักร่างกายในระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีน เพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้น

นอกจากนี้ ยังสามารถตอบคำถามทั่วไป เช่น หากดื่มชา-กาแฟ มาก่อนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้หรือไม่ โดยจากการค้นข้อมูล หมอพร้อม ทำให้ทราบว่าสามารถฉีดได้ รวมถึงยังได้แนะนำผู้รับบริการด้วยว่า หากมีอาการผิดปกติหลังฉีดวัคซีน เช่น แน่นหน้าอก มือชา ปลายเท้าชา มีตุ่มแดง หรือผิวหนังเป็นจ้ำ ควรรีบพบแพทย์ ฯลฯ

ช่วยเหลือกัน

สำหรับ นศพ.ปุณยาพร เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราช ตั้งแต่ช่วงที่ COVID-19 แพร่ระบาดเมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากการเป็นจิตอาสาศูนย์บริการฉีดวัคซีน ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แล้ว ยังรับหน้าที่เป็นประธานจัดงาน รับน้องปี 1 ศิริราช เป็นคณะทำงานของสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช  และการจัดทำธงวันมหิดล-ออกหน่วยรับบริจาค แม้จะเรียนหนัก แต่สามารถแบ่งเวลาให้กับการทำกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับชีวิตอีกด้วย โดยเชื่อว่าการทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นเหมือนพลังทางจิตใจ ทำให้สุขใจ และได้เพื่อนกลับไปเสมอ

ด้าน ผศ.เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา COVID-19 ไม่ได้บอกว่าจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษแค่ในช่วงที่ทำกิจกรรม แต่จะบอกให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในทุกเวลา ซึ่งการที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในสภาวะที่ยากลำบากนี้ นอกจากเป็นการฝึกให้รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้ว จะทำให้เกิด พลังชีวิต จากความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองมากขึ้นด้วย