ธอส. ให้บริการข้อมูลลูกค้า ที่เคยยืนยันตัวตน ข้ามธนาคารได้

ธอส. ให้บริการข้อมูลลูกค้า ที่เคยยืนยันตัวตน ข้ามธนาคารได้
ธอส. ให้บริการข้อมูลลูกค้า ที่เคยยืนยันตัวตน ข้ามธนาคารได้

ธอส. ให้บริการข้อมูลลูกค้า ที่เคยยืนยันตัวตน ข้ามธนาคารได้ ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท.

วันที่ 25 มิ.ย.2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมเข้าร่วมทดสอบ การให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร ผ่านแพลตฟอร์ม เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี (National Digital ID หรือ NDID) ทางโมบายแอพพลิเคชั่น GHB ALL ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่ร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยจะช่วยให้ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าที่เคยจัดเก็บไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถแสดงความจำนงขอใช้ข้อมูลที่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อนำไปใช้กับธนาคารอื่นที่ลูกค้าประสงค์จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และให้ลูกค้าประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารภายใต้สถานการณ์ป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน GHB ALL และการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนแบบง่ายๆ และรวดเร็ว ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. โทร. 0-2645-9000