คลัง ชง ครม. เคาะ 4 โครงการ – คนละครึ่ง เฟส 3 เยียวยาโควิด

คลัง ชง ครม. เคาะ 4 โครงการ – คนละครึ่ง เฟส 3 เยียวยาโควิด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานว่า น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยเมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 1 มิถุนายนนี้ จะเสนอ 4 โครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นมาตรการเพิ่มกำลังซื้อที่ ครม. เห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดสุดท้ายเพื่อให้พร้อมในการดำเนินการได้ทันที ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบประมาณ 1.64 หมื่นล้านบาท

2. โครงการเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะ รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะ 3 (เฟส 3) เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

4. ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยรัฐช่วยจ่ายวันละ 150 บาท ผู้ได้สิทธิจ่ายเอง 150 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการรวมเป็นเงิน 3,000 บาท โดยจะแบ่งเป็นช่วงแรก ไตรมาส 3 ของปีนี้ ทยอยจ่าย 1,500 บาท และไตรมาส 4 อีก 1,500 บาท ครอบคลุมประชาชน 31 ล้านคน

โดยผลของทั้ง 4 โครงการที่จะออกมาเพิ่มเติม หากรวมกับโครงการที่ออกมาในระยะแรก คือ เพิ่มวงเงินโครงการเราชนะ 2,000 บาท ใช้งบประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท และโครงการ ม33เรารักกัน เพิ่มวงเงิน 2,000 บาท ใช้งบประมาณกว่า 1.85 หมื่นล้านบาท รวมแล้วจะดูแลประชาชนได้ครอบคลุมกว่า 51 ล้านคน ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 4 แสนล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 1% ของจีดีพี