ด่วน! ศบค. สั่งเบรก เปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท ประกาศปิดต่อ 14 วัน

ด่วน! ศบค. สั่งเบรก เปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท ประกาศปิดต่อ 14 วัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2564 วันนี้ (31 พ.ค. 2564) มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ 5 ประเภท โดยจะให้เริ่มเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคในวันที่ 1 มิ.ย. 64 นั้น

ล่าสุด ศบค. ให้ใช้ประกาศกรุงเทพมหานครขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ตามประกาศฉบับที่ 29 ออกไปอีก 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป