เช็กให้ดี! รถขนส่งสาธารณะ ที่ยังไม่ลงทะเบียนฉีควัคซีน 21 พ.ค. วันสุดท้าย

เช็กให้ดี! รถขนส่งสาธารณะ ที่ยังไม่ลงทะเบียนฉีควัคซีน 21 พ.ค. วันสุดท้าย

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดให้ลงทะเบียนสิ้นสุดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

โดยสารสาธารณะที่ได้รับวัคซีนโควิด เพื่อความชัดเจน ช่องทางในการลงทะเบียน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

วันที่ฉีดวัคซีน ของขนส่งสาธารณะ

  • วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ไหนบ้าง

  • รถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 เอกชน และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง : ลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบการขนส่งที่ตนสังกัดอยู่
  • รถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กๆ) : ลงทะเบียนได้ที่สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก
  • รถจักรยานยนต์สาธารณะ : ลงทะเบียนได้ที่หัวหน้าวิน ที่ผู้ขับขี่เป็นสมาชิกภายในวิน
  • รถแท็กซี่นิติบุคคล : ลงทะเบียนได้ที่นิติบุคคลหรือสมาคมที่สังกัด

นอกจากนี้ รถแท็กซี่ส่วนบุคคล รวมถึงขนส่งทุกประเภทข้างต้น สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือ https://qrgo.page.link/pzvHQ หรือยื่นความจำนงได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

SMS แจ้งวัน-เวลา

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีน กรมการขนส่งทางบก จะส่ง SMS แจ้งวันและเวลา ให้ทราบก่อนถึงวันที่กำหนดฉีด ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • แต่งกายด้วยชุดที่ในการประกอบอาชีพ ให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท

ส่วนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะต่างจังหวัด สามารถติดต่อขอลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด