สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประกาศ เลื่อนเวลาเปิด-ปิด ธนาคาร

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประกาศ เลื่อนเวลาเปิด-ปิด ธนาคาร ป้องกันโควิดระลอกใหม่

เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง เผยแพร่ข่าว การเปิด-ปิดสาขาธนาคารของรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ โดยระบุว่า

ทางสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิก (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับงานบริการสาขา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นการร่วมมือกับภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ด้วย โดยธนาคารจะกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง

สำหรับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อ บสย. สำนักงานเขตต่างๆ และศูนย์ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. FA Center) ผ่าน Call Center ที่ โทร. 0-2890-9999 ได้ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

หมายเลข Call Center และเว็บไซต์ของสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
– ธอส. โทร. 0-2645-9000 // www.ghbank.or.th
– ธ.ออมสิน โทร. 0-2299-8000 // www.gsb.or.th
– ธ.ก.ส. โทร. 0-2555-0555 // www.baac.or.th
– EXIM Bank โทร. 0-2271-3700 // www.exim.go.th
– SME Bank โทร. 1357 // www.smebank.co.th
– Ibank โทร. 1302 // www.ibank.co.th
– บสย. โทร. 0-2890-9999 // www.tcg.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น.
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
โทร. 0-2202-1868 และ 0-2202-1961