คลังขู่ฟันคนรวยแกล้งจน ดอดลงทะเบียนหวังรับเงิน ตรวจพบเจอทวงคืนพร้อมดอก

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีการมอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งล่าช้า ว่า กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน 8.3 ล้านคน คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะแล้วเสร็จ ส่วนวันเริ่มจ่ายเงิน คงไม่สามารถบอกเวลาที่แน่ชัด เนื่องจากกรมสรรพากรอยู่ระหว่างการสอบถามผู้มีรายได้เกิน และให้โอกาสกลุ่มคนเหล่านั้นชี้แจง อย่างไรก็ตาม ในการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน กระทรวงการคลังเขียนไว้ในแบบฟอร์มว่าขอให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลจริง ถ้าแจ้งข้อมูลเท็จมา กระทรวงการคลังสามารถตัดสิทธิได้ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง และเท่าที่ตรวจสอบพบกลุ่มคนที่รายได้เกิน กลุ่มคนเป็นคนต่างด้าว และเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 6 หมื่นราย กลุ่มคนที่รายได้เกินนั้น กรมสรรพากรกำลังตรวจย้อนกลับไปยังผู้ลงทะเบียนอีกรอบ ต้องใช้เวลาอีกสักพัก ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนั้น ต้องสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี โดยเดินทางไปลงทะเบียนที่สาขาแบงก์รัฐ 3 แห่งคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอก หลังจากนั้นไปยื่นที่สาขาธนาคารทั้ง 3 แห่ง พร้อมแสดงบัตรประชาชน แต่มีความเป็นไปได้ว่า ช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารอาจรับรองประชาชนจำนวนมาก ทำให้ละเลยตรงนี้ไปจึงมีคนต่างด้าวลงทะเบียนด้วย

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ในส่วนรายได้ก็เช่นกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารคงไม่สามารถบอกได้ทันทีว่ารายได้เกินหรือไม่ หากผู้ลงทะเบียนไม่แจ้งความจริง อาทิ การระบุถึงทรัพย์สิน เช่น สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝาก สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุน เงินกู้นอกระบบ/ในระบบ เจ้าหน้าที่ไม่อาจรู้ได้ จึงตรวจพบภายหลังว่ารายได้เกิน 1 แสนบาท ดังนั้น หากรายใดให้ข้อมูลเท็จจะทำให้ถูกระงับสวัสดิการและผลประโยชน์ หากมีการจ่ายเงินไปแล้วต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงถูกตัดสิทธิสวัสดิการในอนาคต เพราะข้อความดังกล่าวมีการแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบในใบลงทะเบียน

“ทะเบียนลักษณะนี้ผู้ลงทะเบียนต้องรับรองตัวเอง หลังจากนั้นรัฐต้องมาตรวจสอบซ้ำด้วยระบบของสรรพากร ซึ่งสามารถตรวจสอบรายได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากหากใครมีรายได้ในส่วนไหน ระบบบอกได้ทันที ส่วนกรมการปกครองสามารถตรวจสอบประวัติได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ เป็นคนไทยจริงหรือไม่ ทั้งนี้ คาดว่า ถ้าตรวจสอบข้อมูลจบจ่ายได้ทันที เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้” แหล่งข่าวเผย