รับสงกรานต์! ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. คาด หมู-กุ้งขาว ราคาเพิ่ม ข้าว-ปาล์ม ราคาลด

รับสงกรานต์! ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. คาด หมู-กุ้งขาว ราคาเพิ่ม ข้าว-ปาล์ม ราคาลด

คุณสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผย ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนเมษายน 2564 โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่

คุณสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
คุณสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคา อยู่ที่ 8.22-8.32 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 2.30-3.50 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ แม้ว่าผู้ประกอบการจะมีการสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับภาวะราคาข้าวสาลีปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการลดการนำเข้าข้าวสาลีมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์

– ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 58.75-59.50 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.21-2.50 เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มลดลงจากการระบาดของโรคใบร่วงและยางพาราเข้าสู่ช่วงผลัดใบ ส่งผลให้เกษตรกรหยุดกรีดยางพารา ขณะที่ความต้องการน้ำยางพาราของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราอาจได้รับปัจจัยกดดันจากราคาตลาดล่วงหน้ามีความผันผวนและการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า

– สุกร ราคาอยู่ที่ 76.72-77.68 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.09-2.35 เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลเช็งเม้ง ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนส่งผลให้สุกรเจริญเติบโตช้าลง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานขึ้นกว่าจะได้น้ำหนักตามที่ตลาดต้องการ มีผลทำให้สุกรออกสู่ตลาดลดลง

– กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 148.00-149.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.68-1.36 เนื่องจากแนวโน้มผลผลิตลดลงจากการระบาดของโรคกุ้งและเกษตรกรชะลอการเลี้ยงลูกกุ้งในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลจะกระตุ้นให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่

– ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,945-9,109 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.34-3.12 เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อข้าว เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาข้าวขาวและข้าวนึ่งของไทยที่อาจจะปรับตัวลดลง จากผลผลิตข้าวนาปรังที่กำลังออกสู่ตลาด

– ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 11,546-11,767 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.33-2.20 เนื่องจากปัญหาขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า ทำให้การส่งออกข้าวไปยังประเทศคู่ค้าล่าช้า

– ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 10,034-10,467 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.38-5.46 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเหนียวนาปรังกำลังออกสู่ตลาด และผู้ประกอบการมีความกังวลต่อราคาข้าวเหนียวที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง จึงชะลอการรับซื้อข้าวเหนียวจากโรงสี

– น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 15.28-15.45 เซนต์/ปอนด์ (10.44-10.55 บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.50-1.60 เนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จึงจูงใจให้ผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลเพิ่มการส่งออก ประกอบกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมอ้อยแห่งบราซิล (Unica) ได้รายงานการผลิตน้ำตาลของบราซิลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 และสัดส่วนอ้อยที่ใช้ผลิตน้ำตาลในปี 2563/64 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46.19 จากร้อยละ 34.46 ของปีก่อน

– ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 5.30-5.37 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.83-3.11 เนื่องจากเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด ประกอบกับภาวะน้ำมันปาล์มดิบที่ชะลอตัว ทำให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มปรับลดราคารับซื้อจากเกษตรกร

– มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.08-2.12 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.47-1.88 เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ลานมันและโรงงานแป้งมันสำปะหลังทยอยปิดการรับซื้อ